VNTB- Cách mạng lập quyền dân: Các thế hệ chiến sĩ cách mạng tự ứng cử vào Quốc hội (phần 2)

Bùi Minh Quốc (VNTB) -  Năm năm nữa, vào kỳ bầu cử Quốc Hội khoá 15, chắc chắn sẽ có hàng trăm  chiến sĩ cách mạng – chính khách tự ứng...Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index