VNTB- Bi kịch ngân sách: Khối công ích nhà nước bắt đầu ‘chết’

Công nhân Xí nghiệp Thủy lợi Phúc Thọ mòn mỏi chờ được chi trả lương. Ảnh: Nông Nghiệp Việt Nam. Lại vừa hiển lộ một dấu hiệu rõ ràng ...







Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index