VNTB - Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tìm kiếm 'hòa bình, ổn định' ở Biển Đông

Thái Thịnh (VNTB) Bộ trưởng quốc phòng của Trung Quốc tìm cách hòa hoãn với các bộ trưởng quốc phòng Đông Nam Á vào thứ Sáu, khi ông nhấn m...

Phi chính trị hóa quân đội: Vì sao bộ trưởng quốc phòng Mỹ không mặc quân phục? *

Không xuất hiện với những bộ quân phục, không bao giờ có quân hàm gắn với tên, các bộ trưởng quốc phòng Mỹ đều là người từ giới dân sự vì q...Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index