Tiếp tục đề xuất thành lập 'Chính quyền cảng biển'

Sáng nay 18-8, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Bộ luật Hàng hải sửa đổi. Trong đó vấn đề mô hình thực hiện chức năng quản...Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index