Khi tinh giản biên chế

Nếu như tăng tốc trong phát triển kinh tế để tạo ra những cú hích đưa đất nước đi lên thì tăng tốc trong tinh giản biên chế đang được coi l...

Năm 2016 sẽ thực hiện tinh giản biên chế theo hướng nào?

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, tính đến ngày 11-1 đã có 25 lượt bộ, ngành và 79 lượt địa phương thực hiện tinh giản biên chế năm 2015, 2016, v...

Bắt đầu triển khai kế hoạch giảm ít nhất 10% biên chế

Thủ tướng yêu cầu đến năm 2021, về cơ bản không tăng tổng biên chế của bộ, ngành... Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định về kế hoạc...

Hai bộ trưởng ngược quan điểm về thị trường bất động sản

Thừa ủy quyền Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình vừa ký báo cáo về kết quả 7 năm thực hiện nghị quyết của Quốc hội về việc điề...

Báo cáo quản lý cán bộ: Nhiều thiếu xót, nhưng không rõ ai *

Gửi báo cáo đến Quốc hội về việc quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình khẳng định các bộ, ngành, địa ph...Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index