Năm học 2015-2016: Sẽ sáp nhập, giải thể các trường khó tuyển sinh

Cơ cấu lại hệ thống, xếp hạng và phân tầng các trường đại học, phát triển chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động,...

Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index