VNTB- Bà Cấn Thị Thêu: Dù có gia tăng đàn áp vẫn không thể nào ngăn cản được bước chân đấu tranh của người dân oan…!

Hàn Giang Bà Cấn Thị Thêu sau khi ra khỏi đồn công an VNTB -  “…chính các ông mới là những đối tượng cần phải giáo dục và cải t...Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index