VNTB- Ai sẽ lợi dụng chủ trương ‘tập trung tích tụ đất đai’ để tập trung kiếm chác?

Cảnh khiếu kiện đông người về đất đai. Ảnh: Hội Nông Dân tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo “Tập trung tích tụ đất đai” là một ý tưở...Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index