VNTB- Tại sao Liên-xô lại đưa quân vào Afganistan?

Peter Baker -  Mai Hưng dịch VNTB -   Những bức điện tín mới được công bố nhấn mạnh mối lo sợ của Moscow rằng Afganistan có thể sẽ ngả san...Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index