VNTB- Vì sao Quốc hội ‘gật thiểu năng’ với bội chi ngân sách 2018 chỉ 3,7%?

Thiền Lâm Cali Today Vietnam – Cali Today News  – Rốt cuộc, Chính phủ cũng ép được tỷ lệ bội chi ngân sách năm 2017 chỉ vào khoảng 3,5%...Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index