VNTB - Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng dành cho ông Lê Thanh Hải: nhục hay vinh?

Nguyễn Đăng Quang (VNTB) Đã từ lâu, tôi thực sự không có ý định cũng như hứng thú viết bất cứ một câu nào khen hay chê ai đó có “diễm phúc”...

VNTB - 50 năm tuổi Đảng liệu làm nên 1 bài học về 'sự lắng nghe'

Ánh Liên (VNTB) Do vậy, dù ghi nhận 50 năm tuổi Đảng nhưng chưa chắc ông có 1 ngày đủ dân chủ với chính mình để học 1 bài học về lắng nghe ...Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index