Gói 30 nghìn tỷ: Mục đích thực sự của Bộ Xây dựng khi tung tiền hỗ trợ? *

Chủ trương, nghị quyết rất đúng, rất hợp lòng dân, nhưng khi triển khai thực hiện thì rất chậm... Cho đến đầu tháng 7/2015, gói tín dụn...

Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index