Tốn 26.000 tỷ đồng điều chỉnh địa giới hành chính 6 tỉnh: Tiền đâu? *

"Sự cần thiết thì các anh nói là hay lắm rồi, nhưng phải tính tới nguồn lực, tài chính không có sẽ đứng trước những vấn đề rất khó kh...

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index