VNTB - Thiếu định hướng, mơ hồ mục tiêu: Việt Nam khó thành nước công nghiệp vào 2020

Lê Kiên (VNTB) - Đại hội IX (năm 2001), Đảng Cộng sản đã đặt ra mục tiêu "đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp the...Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index