Tái cơ cấu đầu tư công: Vẫn chưa đụng đến vấn đề cốt lõi

Quá trình tái cơ cấu đầu tư công ba năm qua dù đã có những kết quả bước đầu nhưng vẫn chưa đụng chạm đến vấn đề cốt lõi: nguyên tắc ngân sá...Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index