2015 EVN lãi nhờ tăng giá điện, 2016 sẽ tiếp tục tăng giá điện *

Chưa trực tiếp kiến nghị tăng giá lên cơ quan quản lý song kế hoạch kinh doanh năm nay của Tập đoàn Điện lực được tính toán mức giá 1.651 đ...

VNTB- Kiên quyết không bỏ độc quyền, thả nổi giá điện để báo oán dân chúng!

Thường Sơn (VNTB) -  Nếu những lần trước chỉ xuất hiện cấp thứ trưởng công thương đứng ra ngụy biện về tình trạng khẩn cấp cần tăng giá đ...

Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index