(VNTB)-Bình quân mỗi tỉnh 12 đô thị: Cấu trúc Việt Nam chạy về đâu?

VNTB: Chỉ tính đến năm 2010, Việt Nam đã có đến 755 đô thị, tức trung bình mỗi tỉnh phải “gánh” 12 đô thị. Sự nghiệp “đô thị hóa” này rốt ...Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index