Giá điện: “Tôi hơi ngạc nhiên hội thảo hôm nay EVN lại đứng ra tổ chức”

"Nếu đứng dưới góc độ nhà sản xuất tôi bán đủ chi phí là được rồi nhưng EVN không phải sản xuất bình thường về điện mà còn chịu trách ...Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index