VNTB- Quốc hội khóa XIV chỉ còn 97 đại biểu chính thức?

Đỗ Thành Nhân (VNTB) Bầu cử Quốc hội khóa XIV đã xong, kỳ họp Quốc hội lần thứ nhất đã kết thúc, công tác thẩm tra và xác nhận tư cách đại ...

VNTB - Tuyên bố 9 điểm của công dân Nguyễn Tường Thụy về tự ứng cử ĐBQH khóa 14

Nguyễn Tường Thụy (VNTB) Khi Tiến sĩ Nguyễn Quang A tuyên bố ra ứng cử vào Quốc hội khóa 14, ngay sau đó, ngày 5/2/2016, tôi cũng đã bày tỏ...

Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index