VNTB- Đỉnh cao trí tuệ Việt Nam: “ Mỹ dùng chủ nghĩa Marx-Lenin để giải quyết khủng hoảng kinh tế 2008”

Kiều Phong (VNTB) - Gần đây hệ thống tuyên truyền của nhà nước Việt Nam vừa mới đưa ra một luận điểm mới:  Nước Mỹ dùng chủ nghĩa Marx-...Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index