VNTB- Đất nước có Hiến pháp cũng như không!

Luật gia Lê Ngân (VNTB) - Không có quy định nào của Hiến pháp 2013 cho phép Quốc hội hết nhiệm kỳ bầu các chức  danh lãnh đạo Nhà n...Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

index