VNTB - Võ Văn Thưởng và phiên bản Đông Dương tại Việt Nam

Nguyễn Hiền (VNTB) -  Chính thái độ và tâm lý “thế lực thù địch” như cách anh Thưởng trình bày đã khiến cho vấn đề lý luận và thực t...

Nguyễn Hiền

(VNTB) - Chính thái độ và tâm lý “thế lực thù địch” như cách anh Thưởng trình bày đã khiến cho vấn đề lý luận và thực tiễn của quốc gia chưa bao giờ được đặt ra một cách rõ ràng và thẳng thắn, khiến tính bế tắc về đường hướng ngày càng tăng, trong khi xã hội đang tiếp tục trở nên bị kìm nén về nhiều mặt. 
Sáng 5.7, Ban Tuyên giáo T.Ư (ĐCSVN) đã tổ chức hội nghị báo cáo viên các tỉnh uỷ, thảnh uỷ, đảng uỷ trực thuộc T.Ư tháng 7. Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng cũng đã có bài phát biểu.

Nội dung bài nói chuyện được miêu tả trên báo Thanh Niên là dài “75 phút về nội dung quán triệt Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trai, thù địch trong tình hình mới”.

Là một người dùng internet, tác giả nhận thấy sự bất thường mang tính giáo điều trong nội dung phát biểu này, mặc dù vẫn cảm thông với anh Thưởng, bởi anh nói trong vai trò là Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư.

Đầu tiên, anh Thưởng khẳng định, “cái kẻ chống mình, mọi thủ đoạn, mọi phương thức, thấy cái gì cũng chống”, và anh lấy ví dụ là một “băng rôn sai chính tả, sai ngày tháng cũng thành câu chuyện để đả phá”. Thực ra, cái nghề đánh máy và dán chữ tại Việt Nam là cái nghề quan trọng nhất Việt Nam anh Thưởng ạ, bởi nó không chỉ làm sai lệch một chủ trương, một chính sách qua con số, mà còn cho thấy sự bôi bác và làm sai lệch thông tin (kể cả lịch sử). 

Khi “thế lực thù địch” chỉ ra cái sai thông tin của một băng rôn, chính là góp phần làm chính xác thông tin được truyền tải, họ có “đả phá” cũng chỉ là đả phá cái sai. Nếu như băng rôn ghi thông tin chính sách, thì “thế lực thù địch” không có thời gian miễn phí để chính đốn làm gì. Như ngày thành lập ĐCSVN là ngày 3.2.1930, ngày cực kỳ quan trọng của 4 triệu đảng viên và “quần chúng nhân dân lao động”, vậy mà “thằng đánh máy” lại gõ thành ngày 2.3.1940 thì có phải là xứng đáng bị phê phán và đả phá vì ngu dốt về nhận thức và không vững vàng về kiến thức lịch sử không? 

Thay vì “tôn vinh” những người rà soát và đả phá cái sai, anh Thưởng lại cho họ là “chống phá”, gắn họ là “thế lực thù địch”, phải chăng anh Thưởng đang dung túng cho cái sai? Cụ Hồ Chủ tịch sinh thời chẳng phải từng răn, “chúng ta không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa […] không chịu nghe phê bình và không tự phê bình thì nhất định lạc hậu, thoái bộ”, anh Thưởng lẽ nào không đọc hoặc không hiểu lời anh cụ?

Thứ hai, anh Thưởng khẳng định, “chúng ta đã có sự phát triển lớn về lý luận, chẳng hạn, chúng ta xác định các đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà chúng ta xây dựng, xác định được những mối quan hệ lớn trong quá trình phát triển mà chúng ta cần phải giải quyết trong quá trình quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta xác định được mô hình tổng thể về kinh tế đó là kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa”. Vậy, đặc trưng của xã hội XHCN là gì? Hay mối quan hệ lớn cần giải quyết trong quá độ là gì? Cả hai vẫn chưa được anh Thưởng nói rõ hay làm rõ. 

Nếu đó là “xác định được mô hình tổng thể về kinh tế đó là kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa”, thì hẳn anh Thưởng lại cầm đèn chạy trước ô-tô, ít nhất là anh vượt mặt Hội đồng lý luận T.Ư, khi mà “mô hình” nêu trên đang vẫn tiếp tục được Hội đồng lý luận làm rõ, nghĩa là nó vẫn còn mù mờ. Tại kỳ họp của Hội đồng lý luận T.Ư vào ngày 24.5, cũng đang tiếp tục “thảo luận làm rõ một số vấn đề lý luận – thực tiễn”, trong có có cả vấn đề “mô hình tổng thể phát triển đất nước; mối quan hệ Nhà nước - thị trường - xã hội và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường”. Trước đó, trong phát biểu với ngành Kế hoạch và đầu tư vào đầu năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu “làm rõ kinh tế thị trường định hướng XHCN”.

Cần nhắc lại với anh Thưởng, cứ mỗi lần đến mùa Đại hội Đảng, là một lần Hội đồng T.Ư tiếp tục làm rõ “định hướng thị trường XHCN” và “mô hình tổng thể phát triển”, cái mà anh đã tự tin rằng, “đã xác định được”. Thậm chí, đến cả ông TBT Nguyễn Phú Trọng, GS chuyên ngành Xây dựng đảng trong bài phát biểu tại Hội nghị T.Ư X ngày 16.5, cũng từng bộc bạch rằng, “định hướng, hình dung đất nước vào năm 2030, 2045 […] là những vấn đề rất lớn, vô cùng khó”.

Thế mới biết, ở một phương diện nào đó, ông Nguyễn Phú Trọng có sự cẩn trọng ngôn từ hơn, và thấm nhuần quan điểm của Hồ Chủ tịch hơn anh Thưởng, đây cũng là điều mà anh Thưởng cần phải học tập, để tránh rời vào tình trạng “đọc nghe sướng tai”.

“Tôi khuyên các bạn là chớ đặt những chương trình kế hoạch mênh mông, đọc nghe sướng tai nhưng không thực hiện được. Việc gì cũng cần phải thiết thực, nói được, làm được”. Hồ Chủ tịch.

Anh Thưởng tiếp tục đề cập đến sự “trừng phạt”, khi lấy ví dụ về một trường hợp mà “một đảng viên công tác tại Văn phòng Ủy ban nhân dân TP.HCM đưa hình ảnh nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước lên mạng gọi là tham nhũng, rồi phê phán cả Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư”. Anh khẳng định, riêng chuyện đó đủ “khai trừ Đảng và đuổi khỏi cơ quan”. Thế nhưng anh Thưởng không đặt ra câu hỏi, liệu “gọi tham nhũng” là đúng hay sai, “phê phán” đó là đúng hay sai. Thay vì đi sâu vào nội dung và chấp nhận sự phê phán lẫn tranh biện, thì anh lại tìm cách trừng phạt những người mà anh cho là “chướng tai gai mắt” nhân danh kỷ luật Đảng. Thế thì, quan điểm “không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa” của cụ Hồ Chủ tịch anh đã vứt đi đâu rồi? Có phải anh đã phạm vào chính điều mà ông cụ chỉ ra, đó là “tư tưởng hẹp hòi, hành động hẹp hòi, nhiều thù ít bạn” hay không? Tại sao anh kêu gọi “đối thoại” với những người trí thức bất đồng chính kiến, nhưng anh lại không thể “kêu gọi” đối thoại với những đồng chí trong chính Đảng của anh?

Thứ ba, anh Thưởng làm rõ khái niệm “thế lực thù địch” bằng cách chia nó thành ba nhóm, trong đó có nhóm người cực đoan người Việt ở nước ngoài kết hợp người Việt bất mãn trong nước, nhóm những người lý luận – thực tiễn ở các nước trong đấu tranh chính trị giữa CNTB và CNXH; và nhóm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Thực ra, cả ba nhóm này chung quy cũng xem là “nhóm bất đồng chính kiến” về mặt lý luận lẫn thực tiễn, đặc biệt là nhóm người lý luận, thế nhưng giờ đây anh xếp họ vào “thế lực thù địch” với tư duy “kẻ chống mình, mọi thủ đoạn, mọi phương thức”. Vậy thì, quan điểm “không sợ đối thoại, tranh luận” với những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác với đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước, rồi thì “sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa trên sự cọ xát và tranh luận” trong bài phát biểu Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị của anh trước đó, giờ đang ở nơi đâu? 

Có phải là anh lại rơi vào tình trạng mà Hồ Chủ tịch đã cảnh báo trước đó, “đọc nghe sướng tai”? Đó là chưa kể, anh nhấn mạnh, “mỗi địa phương chắt lọc đối tượng trên địa bàn, xử lý một vài đảng viên vi phạm, xử lý một vài cá nhân, công dân sử dụng internet, mạng xã hội vi phạm luật An ninh mạng, thì tình hình sẽ tốt hơn rất nhiều”. Tức thay vì cởi mở chấp nhận bất đồng chính kiến, coi đó là động lực phát triển của xã hội, nơi cọ sát chân lý và lý luận, thì anh mải miết dùng biện phát răn đe và xử lý, sàng lọc và bắt giam để “tình hình tốt hơn”. Trong khi về mặt tích cực, bản chất của internet chưa bao giờ có thể giải tán chính quyền hoặc bôi xấu chính quyền đến mức khiến nó sụp đổ, mà chính những thói hư – tật xấu trong chính quyền làm nên sự sụp đổ của chính nó. Liệu anh Thưởng có bao giờ tự ngẫm câu nói, “Internet không thể giải tán 1 chính quyền, nhưng có thể giải thiêng 1 chính thể”?

Cuối cùng, anh Thưởng đã bao giờ tự vấn chính mình trong câu nói của Hồ Chủ tịch, “tự mình không có đạo đức, không có căn bản, tự mình đã hủ hóa, xấu xa thì còn làm nổi việc gì?”

Chính thái độ và tâm lý “thế lực thù địch” như cách anh Thưởng trình bày đã khiến cho vấn đề lý luận và thực tiễn của quốc gia chưa bao giờ được đặt ra một cách rõ ràng và thẳng thắn, khiến tính bế tắc về đường hướng ngày càng tăng, trong khi xã hội đang tiếp tục trở nên bị kìm nén về nhiều mặt. Phải chăng đúng như “Đằng sau sự phục tùng tiêu cực. Người Đông Dương giấu một cái gì đang sôi sục, đang gào thét và sẽ bùng nổ một cách ghê gớm khi thời cơ đến.” (Hồ Chí Minh), thực tế, câu chuyện quan điểm của anh Võ Văn Thưởng cùng như người đồng chí như anh đã và đang tạo ra một phiên bản Đông Dương lịch sử trong hiện tại và tương lai tại Việt Nam?

Related

VNTB 543044775081718410

Đăng nhận xét Default Comments

2 nhận xét

Nặc danh nói...

Đọc Nguyễn Hiền trích Bác Hồ kính yêu làm cảm xúc tràn đầy . Đây mới là báo chí cách mạng! Hoan nghênh Việt Nam Thời Báo đã tạo ra 1 sân chơi đa dạng để các nhà báo cách mạng chân chính có đất khua môi múa mỏ .

Thui thì theo đà trích Bác Hồ để phê phán anh Thưởng, tôi trích tạp chí Cộng Sản trích Bác Hồ

"Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chủ nghĩa tư bản và chính sách đối với giai cấp tư sản ở Việt Nam

Về những đặc trưng chủ yếu của chủ nghĩa tư bản

1- Trong chủ nghĩa tư bản, các nhà tư bản chiếm các tư liệu sản xuất (như nhà máy, nguyên liệu...) làm của riêng.

2- Nhà tư bản không lao động mà thuê công nhân sản xuất để bóc lột công nhân. Công nhân phải bán sức lao động mới có ăn. Ngoài sức lao động họ không có máy móc và nguyên liệu gì cả.

3- Nhà tư bản thuê công nhân mục đích là cốt kiếm lãi.

4- Dùng máy móc phải tập trung đông người. Do đó để sản xuất thì sức lao động hóa ra tập thể. Lao động đã tập thể, thì các tư liệu sản xuất và những thứ sản xuất ra, phải là của chung. Nhưng nhà tư bản chiếm hữu toàn bộ kết quả sản xuất, chỉ trả cho công nhân một ít tiền công.

5- Về mặt sản xuất, so với chủ nghĩa phong kiến thì chế độ tư bản là một tiến bộ to. Phong kiến, chỉ nhờ sức người và sức súc vật mà sản xuất. Tư bản thì dùng máy móc mà sản xuất. Dùng máy móc tái sản xuất gấp 10, gấp 100, mà người ta lại ít khó nhọc hơn.

...
7- Nhà tư bản chẳng những bóc lột công nhân trong nước họ, mà còn xâm lược và bóc lột các nước khác. Do đó, chủ nghĩa tư bản trở nên chủ nghĩa đế quốc.

“Chế độ kinh tế và xã hội của chúng ta nhằm thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân, trên cơ sở kinh tế xã hội chủ nghĩa ngày càng phát triển, cách bóc lột theo chủ nghĩa tư bản được xóa bỏ dần

Với bao nhiêu điều Bác Hồ kính yêu của Nguyễn Hiền đã lên án tư bẩn, & kết luận "cách bóc lột theo chủ nghĩa tư bản được xóa bỏ dần", tại sao từ đổi mới tới giờ Đảng Cộng Sản làm ngược lại lời dặn của Bác Hồ kính yêu, phát triển tư bẩn thay vì phải được xóa bỏ dần . Như vậy có phải là phản bội lại tư tưởng của Bác Hồ kính yêu không ?

Nặc danh nói...

Trích Wikipedia:
"Theo số liệu thống kê năm 2013, ở Việt Nam hiện nay có gần 80.000 tuyên truyền viên miệng với cơ cấu như sau:[5]
Ở cấp Trung ương có 375 báo cáo viên làm nhiệm vụ tuyên truyền miệng.
Ở cấp tỉnh, có 3.240 tuyên truyền viên
Trong đó tại 659 huyện, 10.732 xã, phường, thị trấn mỗi cấp có 1 báo cáo viên.
Đội ngũ tuyên truyền viên gồm 65.000 người.
Cách thức hoạt động của tuyên truyền viên chủ yếu bằng phương pháp tuyên truyền miệng, thông qua việc kêu gọi, hô hào (bằng loa hay bằng đài phát thanh), thông báo, thông tin, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam đến người dân, thậm chí đến từng hộ gia đình. Tuyên truyền viên có thể hiểu theo nghĩa rộng hơn là người tự nguyện nhận một nhiệm vụ phổ biến một thông điệp nào đó đến các đối tượng cần thông tin".

Theo tôi, bài phát biểu của ô. Thưởng trong "Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh uỷ, thảnh uỷ, đảng uỷ trực thuộc T.Ư" rất mạch lạc, dễ hiểu, rất phù hợp với trình độ của các chiến sĩ trên mặt trận tuyên truyền ("Báo cáo viên" là tuyên truyền viên). Đại khái là:
- "Đảng ta biết rõ sức mạnh của "tuyên truyền miệng"! Cũng nhờ nó mà chúng ta đã cướp được chính quyền từ tay giặc Pháp. Nay Đảng ta là đảng cầm quyền, khác với Thực dân Pháp, muốn giữ chính quyền, Đảng ta lại phải dùng sức mạnh của tuyên truyền miệng, nắm tư tưởng của ngưòi dân VN thông qua các đồng chí, những người được Đảng trao cho chức danh cao qúy là "báo cáo viên"!
Thực dân Pháp xưa kia có lợi thế hơn Đảng ta, vì thời ấy chưa có internet! Nhưng Đảng đã sáng xuốt có cách khắc phục để tuyên truyền có hiệu qủa - là cấm internet!"
...
"Cố lên các đồng chí, hãy tuyên truyền cho nhân dân VN biết rõ sự thật... là chúng ta sáng suốt hơn Thực dân Pháp!"

Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

item