VNTB - Cải cách Tư pháp: Phần 2: Quan chức và Đảng viên trước pháp đình

Nguy ễ n Đăng Quang (VNTB) -  Trong c ả 3 v ụ án x ử dân lành nói trên, ng ườ i dân và công lu ậ n mòn m ỏ i trông ch ờ cái g ọ i l...

Nguyn Đăng Quang

(VNTB) - Trong c 3 v án x dân lành nói trên, người dân và công lun mòn mi trông ch cái gi là “Liên ngành Tư pháp” xut hin đ bênh vc dân thường hoc ngăn Tòa tuyên nhng bn án hà khc hoc oan sai! Nhưng bt âm vô tín, ngược li, cái thiết chế “Liên ngành Tư pháp” này li đt ngt xut hin và thc thi quyn uy trong các v án sau đây:

1/. Vụ Phí Thái Bình:Tng Công ty Xây dng xut khu Vit Nam (Vinaconex) thi ông Phí Thái Bình, sinh năm 1952, làm Ch tch HĐQT đng ra xây dng đường ng nước Sông Đà bng vt liu kém cht lượng nhp khu t Trung Quc đã đ li hu qu nghiêm trng. Đến nay đã có 20 ln đường ng nước Sông Đà b v, làm cho 177.000 h dân Th đô lao đao, cc kh; gây thit hi ln cho ngân sách nhà nước (Tp. Hà Ni phi xut ra 14 t VNĐ khc phc s c; D án còn phi b ra hơn 1.000 t VNĐ tin ngân sách ca thành ph đ xây dng khn cp đường ng mi đ thay thế)! Cơ quan CSĐT B Công an đã hoàn tt kết lun điu tra v án: “Vi phm quy đnh v xây dng, gây hu qu nghiêm trng”, theo Điu 229 BLHS, kiến ngh khi t v án, khi t b can. Nhưng rt ngc nhiên và bt ng, bng nhiên có mt ông “knh” có tên là “Liên ngành Tư pháp” xut hin, đng ra kiến ngh: “Min truy t trách nhim hình s đi vi ông Phí Thái Bình và 4 cng s”.
Phí Thái Bình, người chu trách nhim chính gây v đường ng nước Sông Đà 20 ln, được điu chuyn ngi vào ghế Phó Ch tch UBND Tp. Hà Ni, nay li được “Liên ngành Tư pháp” ưu ái đng ra cu đ vi lý do “vi phm ln đu, nhân thân tt, khai báo thành khn và hp tác tt vi CQĐT”, nên không cn phi đưa ra xét x trước pháp lut!
Vy, “Liên ngành Tư pháp” là ai mà đng trùm lên 3 cơ quan có chc năng t tng là Tòa án, Vin Kim sát và Cơ quan Điu tra? “Liên ngành Tư pháp” có phi là đnh chế pháp lut? Dư lun đt câu hi: “Liên ngành Tư pháp” là gì mà quyn lc ln đến thế”?. Đây không ch là câu hi mà còn là nhan đ 1 bài báo sc so đăng trên báo GDVN ngày 23/7/2016 ca tác gi Xuân Dương! Nhà báo kỳ cu Xuân Dương viết: “Liên ngành Tư pháp” không phi là mt cơ quan, cũng chng phi là mt t chc hot đng trong khuôn kh pháp lut và được pháp lut cho phép! “Liên ngành Tư pháp” không có cơ quan ch qun, không có quyết đnh thành lp và con du theo quy đnh ca pháp lut. Đó là mt ch th vô hình!”. Còn nhà báo Ngc Quang cũng ca báo GDVN, dn ý kiến mt lut sư, trưởng Văn phòng lut sư Hà Ni, khng đnh: “Liên ngành Tư pháp” là mt t chc t phong và vi hiến!”
Lý do vì sao c 3 cơ quan có quyn t tng là Tòa án Ti cao, Vin Kiếm sát Ti cao và CQĐT các cp phi răm rp tuân theo mnh lnh ca cái gi là “Liên ngành Tư pháp”? Vy, th phm dm đp lên lut pháp nước nhà là ai mà ngang nhiên coi thường k cương phép nước thì quý đc gi có th rt d nhn ra! Tương t như trường hp Phí Thái Bình, thi gian qua, có hàng trăm quan chc cao cp Trung ương và các đa phương ngang nhiên vi phm pháp lut, gây tht thoát và thit hi ln công qu quc gia, song h không h run s, vì biết chc rng nếu có đng trước vành móng nga, thì cái đnh chế pháp lut mang tên “Liên ngành Tư pháp” s là bùa h mnh cu tinh cho h!  
2/. V Đng Thanh Bình:
Trường hp sau đây là mt minh chng rt rõ rt: Tòa án Tp. HCM, ngày 5/12/2018 va qua đưa ra xét x mt b cáo cũng có tên là Bình, nhưng là Đng Thanh Bình, nguyên Phó Thng đc Ngân hàng Nhà nước, sinh năm 1954. B cáo này được Tòa án Cp cao ti Tp.HCM thay đi hình pht t 3 năm tù giam sang 3 năm tù treo vi lý do “tui cao”, mà thc cht là tr t do ngay ti phiên tòa! Khó có th nói gì hơn v mt bn án vô cùng bt công trong mt “nhà nước pháp quyn xã hi ch nghĩa”, khi k gây thit hi đến 15.000 t VNĐ thì được hưởng án treo, còn nhng đa tr đang tui v thành niên, ch vì ăn cp vài bánh mì hay nhng người nông dân ăn trm 2 con vt ca láng ging, thì li b tuyên mt mt cái án rt nghiêm khc hàng chc năm tù giam!

Nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình. Nguồn: Internet

Ngay c báo nhà nước là t Pháp lut Tp.HCM cũng khng đnh Tòa đã sai khi cho cu Phó Thng đc Ngân hàng Nhà nước hưởng án treo khi Hi đng xét x “vn dng” lut Người cao tui! Ti Điu 51 BLHS năm 2015 quy đnh: Người phm ti là người đ 70 tui tr lên mi được coi là tình tiết gim nh trách nhim hình s! HĐXX có quyn cho các b cáo hưởng án treo nhưng phi da vào các quy đnh ca BLHS, vic tòa tùy tin vn dng Lut Người cao tui đ cho hưởng án treo là sai, vì năm 2018 Đng Thanh Bình mi ch đ 64 tui! Không rõ trong v án này, “ông knh” Liên ngành Tư pháp có đng sau hu trường ra lnh cho Tòa hay không mà hiu nghim đến vy?

Trên là các v án đã đưa ra xét x, vi bng chng can thip thô thin ca cái gi là thiết chế pháp lut có tên “Liên ngành Tư pháp”, dù là can thip công khai hay can thip bí mt!

Còn dưới đây, xin nêu 2 trường hp đin hình mà dư lun qun chúng nhân dân rt bc xúc! Đó là v Formosa gây ra thm ha môi trường sut dc 205km b bin 4 tnh min Trung hi tháng 4/2016 và v k lut Tt Thành Cang, Phó Bí Thường trc Thành y H Chí Minh!

3/. V Võ Kim C:

Võ Kim Cự khi còn đương chức Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và ĐBQH. Nguồn: Internet

Đã hơn 3 năm qua, tác hi thm ha môi trường là vô cùng trm trng, hu qu đ li là rt nng n! Th phm gây thm ha môi trường là ai thì đã rõ. Song nhiu quan chc đã “rước” Formosa vào Hà Tĩnh thì vn ung dung và vênh váo ti v. Lut sư Trn Đình Trin, người quê Hà Tĩnh, bc xúc: “Thm ha Formosa làm điêu tàn nhân dân 4 tnh min Trung. Nhiu sai phm đáng b tù nhng k đã cp phép đu tư sai, ưu ái min gim thuế cho Formosa, thu hi đt ca dân, bi thường, cưỡng chế trái pháp lut, v.v… Cái ông Võ Kim C, người t chc và ch đo nhiu cuc cưỡng chế, đàn áp dân, phc v đc lc, tn tâm tn ý cho Formosa, c sao li được h cánh an toàn?”. 
Chính Võ Kim C, cu Bí thư Tnh y và Ch tch UBND tnh Hà Tĩnh, sau này được điu ra Hà Ni làm Ch tch Liên minh HTX Vit Nam, là mt trong nhng k trc tiếp “rước” Formosa vào Hà Tĩnh, cn phi b nghiêm tr trước pháp lut đ làm gương cho nhng k đã “cõng rn cn gà nhà”! Ti li mà Võ Kim C phm phi là rt nghiêm trng, ch riêng vic y c tình vượt quyn Chính ph, vi phm Điu 52 B Lut Đu tư 2005 giao đt vi thi hn 70 năm cho Formosa, là không th b qua! Riêng ti lng quyn, coi khinh Chính ph cũng đáng b tù hn nhiu năm! L là vn có k lng l bao che, chy ti cho Võ Kim C và cho y h cánh an toàn! 
Va qua r tin Võ Kim C b Đng, làm th tc đi đnh cư Canada theo din đu tư, thc cht là chy trn khi pháp lut! Điu này chưa rõ hư thc ra sao, rt mong các cơ quan bo v pháp lut vào cuc đ ngăn chn 1 nghi phm tham nhũng ôm tin b trn ra nước ngoài, lp li v Trnh Xuân Thanh trước đây, mà hu qa, tác hi là rt phc tp và khó lường! Xin hi Liên ngành Tư pháp: “Quý cơ quan đâu, sao không yêu cu đưa Võ Kim C ra xét x và nghiêm tr trước pháp lut?”
Bng chng ti phm ca Võ Kim C đã rt rõ, hu ha đ li là rt nghiêm trng! Nếu các cơ quan tiến hành t tng, c th trong trường hp này là Vin Kim sát Ti cao, không quyết đnh khi t v án và b can đi vi Võ Kim C, chính các v s phm vào ti “B lt ti phm” quy đnh ti Điu 369 B lut Hình s năm 2015!

 4/. V Tt Thành Cang: 

Tất Thành Cang khi còn đương chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tp. HCM. Nguồn: Internet.

Cách đây 5 tháng, ngày 26/12/2018, Hi ngh ln th 9 BCHTW Đng (Khóa XII) đã quyết đnh k lut Tt Thành Cang, cách chc U viên Trung ương Đng và Phó Bí thư thường trc Thành y Tp. HCM, nhưng vn gi li chc Thành y viên Tp. HCM đi vi ông này! Đây là hình thc k lut na vi ca Đng! Chính bin pháp x lý k lut na vi này đã to điu kin cho ông ta coi khinh và thách thc pháp lut.  K t ngày 4/6/2018, khi phát hin Tt Thành Cang có du hiu phm pháp và vi phm k lut Đng, đến nay đã là gn 1 năm, mt khong thi gian va đ đ Tt Thành Cang kp chy ti, xóa du vết, tiêu hy chng c, tu tán tài sn, v.v…
Ngày 1/1/2019 va qua, tôi kiến ngh vi Thành y Tp. HCM tiến hành đng thi 2 vic sau:  
1/. Khai tr ngay Tt Thành Cang ra khi Đng, tước b 3 chc v còn li ca ông ta là Thành y viên, Phó trưởng Ban Ci cách Tư pháp, Trưởng Ban ch đo các v tranh chp dân s và khiếu kin hành chính ca Thành y Tp. HCM, k c cách thêm chc mi được giao là Phó ban ch đo công trình “Lch s Tp. HCM”.
2/. Ch đo Công an Tp.HCM và Vin Kim sát khi t hình s, bt tm giam, tiến hành điu tra, đưa ra xét x công khai Tt Thành Cang và đng bn v nhng ti ác mà chúng đã gây ra đi vi bà con Th Thiêm và Qun 2 trong thi gian y là Bí thư kiêm Ch tch  UBND Qun 2, Giám đc S GT-VT, Phó Ch tch UBND Tp. HCM, v.v...
*******
K viết bài này xin nói thng điu sau đây: Nếu ai đó tìm cách bao che, chy cht hoc ngăn cn, trì hoãn vic truy t nhng k vi phm lut pháp trong v Formosa (mà Võ Kim C đng đu trong danh sách này), và nhng ai trong cái gi là “Liên ngành Tư pháp” kiến ngh min truy cu trách nhim hình s Phí Thái Bình, hoc nhng ai tùy tin vn dng tình tiết gim nh cho Đng Thanh Bình t án tù giam sang hưởng tù treo, thì đy không phi là hành vi bo v uy tín và gi thanh danh cho Đng, mà ngược li đy chính là hành vi bôi nh uy tín, làm mt thanh danh ca Đng! Nhng k đó đang làm mt th din c Đng ln Nhà nước, rt cn đưa ra nghiêm tr trước pháp lut đ gi nghiêm k cương, phép nước!

Ni b Đng đang trong quá trình suy thoái (NQTƯ4-Khóa XII), nguyên nhân chính là do Đng đ các nhóm li ích “bán nước, hi dân” ngang nhiên tn ti trong h thng b máy Đng và Chính quyn, th đến là Đng không “làm gương thượng tôn pháp lut”, đ s quan chc, đng viên thoái hóa, biến cht ra sc thao túng ngành Tư pháp, bt b máy này phc v li ích ca mình, chng li li ích ca nhân dân và đt nước! Nếu tình trng này không được ngăn chn, thì sm mun chng nhng Đng có th s không còn, mà Đt nước cũng s suy vong! Đy là điu d đoán nhn tin! Song điu bt công ln nht đang xy ra trong xã hi ta là thường dân không được bình quyn so vi các đng viên và quan chc nhà nước trước pháp lut! Nguyên tc “Mi công dân đu bình đng trước pháp lut” ch là sáo rng và khu hiu suông, không hơn không kém! Trước thc trng này, rt mong Đng nhn thc được, và có quyết sách kp thi, hiu qu trước khi tình hình tr nên quá mun.                                                                                                            

Related

Võ Kim Cự 8055646722264565823

Đăng nhận xét Default Comments

1 nhận xét

Harry Ng nói...

Cái đảng thổ tả gọi là đảng cộng sản Vietnam đã làm be bét mọi mặt cấu trúc của một tổ chức chính quyền đúng nghĩa, nên hoàn toàn không còn có thể sửa sai hay cải cách mà phải dứt khoát dẹp bỏ, tắt đèn làm lại từ đầu cho một tân chế độ Vietnam mới may ra bảo tồn được cái gì gọi là đất nước và con người VietnamGiúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

item