VNTB - Gạc Ma vẫn là của Việt Nam!

Paulus Lê Sơn  VNTB - Ngày 14/3/1988, cu ộ c Th ả m Sát G ạ c Ma do quân xâm l ượ c Trung C ộ ng gây ra t ạ i đá G ạ c Ma (Johnson South ...

Paulus Lê Sơn 
VNTB - Ngày 14/3/1988, cuc Thm Sát Gc Ma do quân xâm lược Trung Cng gây ra ti đá Gc Ma (Johnson South Reef) ca Vit Nam đã giết chết 64 thy binh. Nhưng đã 31 năm trôi qua mà s im lng sau cuc thm sát man r đó vn còn chìm nghm gia đi dương.

Gạc Ma vẫ là của Việt Nam
S im lng đó khiến cho đi đa s người dân thc mc và có nhu cu được biết chuyn gì đã xy ra. Mt cư dân ti Hà Ni đã viết trên Facebook yêu cu: “Hãy đưa s kin 14/3/1988, cuc Thm Sát Gc Ma vào sách hc lch s đ đi đi dy con cháu chúng ta không được phép lãng quên.”
T không ai có quyn được biết
Trong tt c các chương s hin đi, không mt câu ch, mt dòng s nào được chép li hay nhc nh v s kin Gc Ma ngày 14/3/1988. Có ti 64 anh hùng phơi xác nơi bin đo dưới hng súng ca k thù, tuyt nhiên không ai được vinh thăng, không hòm bia m gió. Tt c đu chìm trong bóng ti, cun theo sóng bin trôi vào hư vô. Ti sao vy?
Mt tài liu được gii mt mang tên “Sino-Vietnamese Confrontation in Spratlys unlikely for now” ca Cc Tình báo Trung ương M (CIA) cho biết đó là trn hi chiến và Vit Nam là bên n súng trước. Thông tin này gn ging nhng tuyên truyn trên sách báo ca phía Trung Quc.
V phía Vit Nam, Thiếu tướng Lê Mã Lương trong mt ta đàm năm 2011 nói v s tn ti ca mt mnh lnh “không được n súng”. Ông Nguyn Khc Mai, Giám Đc Trung tâm Nghiên cu Văn hoá Minh Triết cho biết người được xem là đã ra lnh cho b đi không được n súng là ông Lê Đc Anh, B trưởng B Quc phòng khi đó.
Đến cm tù công dân
Hin ti Vit Nam có hơn 200 tù nhân lương tâm đang b chế đ cng sn giam cm trong các nhà lao khc nghit tri dài t Bc chí Nam. H đu là nhng người lên tiếng chng li quân xâm lược Trung Cng, kêu gi lòng yêu nước và bo v bin đo, khng đnh ch quyn Hoàng Sa, Trường Sa là ca Vit Nam.
Nhiu thế h thanh niên, sinh viên Vit Nam b án tù dài đng đng ch vì câu ch “Hoàng Sa, Trường Sa là ca Vit Nam”. Vào năm 2010, chúng tôi có chiến dch c võ lòng yêu nước trước him ha xâm lăng ca Bc triu Trung cng bng hình thc ri truyn đơn, k v dòng ch Hoàng Sa, Trường Sa là ca Vit Nam khp hang cùng ngõ hm nhm đ lan ta s hiu biết v bin đo trong các tng lp nhân dân.
Đáp li lòng yêu nước nng nàn da diết đó thì chúng tôi b chế đ bt giam vi nhng mc án nng n. Trong v án yêu nước ca tui tr chúng tôi có mt người con gái ca bin đNguyn Đng Minh Mn b kết án 8 năm tù giam và 5 năm qun chế.
Trong mt din biến liên quan mi nht, vào ngày 1/2/2019, Nguyn Phú Trng, Tng Bí thư ca đng Cng sn tr li c tri qun Tây H (Hà Ni) trong cuc mt tiếp xúc đi ý:  “Trung Quc có ý đ mun hin thc hóa đường lưỡi bò, đc chiếm bin Đông, mun khng đnh Hoàng Sa, Trường Sa là ca Trung Quc. Chúng ta khng đnh rng Hoàng Sa, Trường Sa là ca Vit Nam.”
Li nói ca ông Trng v ch quyn bin đo có đáng tin? Hay đó ch là nhng li nói xo ngôn, m dân mà ming lưỡi người cng sn vn c mãi lp liếm trước nhân dân Vit Nam theo đúng bn cht ca h.
Thc tế din ra cho chúng ta thy thì, cng sn đã cho Nhà nước t chc tưởng nim công khai, vinh danh các anh hùng hi sinh ti Hoàng Sa, Trường Sa bi gic Trung Cng chưa?
Mt khác, nhân dân khp nơi t đng ra t chc tưởng nim thì b ngăn cn, phá quy, đàn áp, đánh đp trong nhiu năm qua, và năm nay vn vy.
Gc Ma vn là ca Vit Nam
Hin ti trên đt nước chúng ta có biết bao khu vc mà công dân Vit Nam không được bén mng ti ngay trên đt nước mình mà có nơi còn b cm không được đến. T Qung Ninh biên gii kéo ti Thanh Hóa, Hà Tĩnh, t min trung duyên hi cho đến cao nguyên Trung phn, li xung tít mit vườn Tây đô, phóng cho ti Phú Quc. Đt nước mi ngày như b thc th Trung Cng cát c càng nhiu, mnh hơn và rõ ràng hơn.
Lut Đc khu 99 năm cho Trung cng thuê đt là câu tr li gn nht, sát nht v ch quyn dân tc Vit Nam. Quc hi cng sn có ý đnh thông qua Lut Đc khu nhưng nhân dân Vit Nam không chp nhn. H đng lên phn kháng hôm 10/6/2018 thì b đàn áp, đánh đp, tra tn và bt ngui nhng người biu tình, kết án mi ln vài chc con người mang nng lòng yêu nước, trong đó có nhng sinh viên, thm chí bt cóc c nhng người m có con còn nh.
Nguyn Phú Trng ra tay bt b người dân yêu nước phn đi Trung cng xâm lược bin đo, dã tâm thôn tính Vit Nam. Thế nhưng ông ta vn khua môi múa mép “bo v ch quyn, ly li bin đo” trước nhân dân. Nguyn Phú Trng xua quân đi canh gi, nhưng không phi canh gi ch quyn bin đo đt nước mà canh gi nhng trái tim thn thc lòng yêu nước trước vn mnh dân tc đang b hán hóa tng ngày.
Gc Ma biết bao gi ly li hay là Vit Nam s dn dn rơi vào tay Trung Cng? Câu tr li có th nghiêng hn v vế sau bi đơn gin là Vit Nam chúng ta đang b tp đoàn tay sai Nguyn Phú Trng kim soát theo lnh quan thy Tp Cn Bình.
Nhưng trong lòng người dân Vit Nam thì luôn luôn khc ghi “Gc Ma vn là ca Vit Nam” đ ch ngày qut khi!
Portland, OR 13/3/2019

Paulus Lê Sơn

Related

VNTB 2979843469593594160

Đăng nhận xét Default Comments

1 nhận xét

Nặc danh nói...

Paulus Lê Sơn đã qua tới Oregon rùi ? Hèn chi "để chờ ngày quật khởi!" bạo lực quá, không thích hợp với đại đa số dân trong nước đâu . Ra tới nước ngoài, Paulus Lê Sơn không nên quên cái gốc của mình là "phản biện ôn hòa, không chống đối, không đòi lật đổ" và nhất là không "chờ ngày quật khởi".

Theo tui, ta nên đổi thành "trong lòng người dân Việt Nam thì luôn luôn khắc ghi “Gạc Ma vẫn là của Việt Nam” để chờ ngày 2 đảng sáp nhập". Đại tướng (chức vụ thời đó) Lê Đức Anh đã "kiến tạo" ra "phản biện ôn hòa" rất thích hợp với hiện thực đất nước, và rõ ràng cho đến nay đã có (rất) nhiều người đang sống & làm việc theo tinh thần "phản biện ôn hòa" của Đại tướng Lê Đức Anh . Phải chăng Việt Nam ta nên có tượng của Đại tướng Lê Đức Anh như là ông tổ của phong trào "phản biện ôn hòa" Việt Nam ?

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

item