VNTB - Từ thông điệp liên bang đến thực trạng tự chuyển biến XHCN trong tương lai?

Nguyễn Hiền VNTB - Vào sáng  ng ày 6/2 (mùng 2 T ế t Vi ệ t Nam), T ổ ng th ố ng M ỹ  -  Donald Trump  đã  c ó bài phát bi ểu quan trọng ...

Nguyễn Hiền
VNTB - Vào sáng ngày 6/2 (mùng 2 Tết Vit Nam), Tng thng M - Donald Trump đã có bài phát biểu quan trọng thường niên – Thông điệp Liên bang (State of the Union).
Ông nhắc lại sự kiện 6/6/1944 khi quân nhân Mỹ "đổ bộ" vào Châu Âu để cứu nền văn minh khỏi sự chuyên chế; về chiến thắng của chúng ta đối với chủ nghĩa cộng sản; sự rúng động trước những lời kêu gọi mới về việc áp dụng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

"ớc Mỹ được thành lập dựa trên tự do và độc lập, [đó] không phải sự ép buộc, thống trị và kiểm soát của chính phủ. Chúng ta được sinh ra trong tự do, và chúng ta sẽ sống với tự do. Tối nay, chúng tôi lặp lại một quyết tâm rằng Hoa Kỳ sẽ không bao giờ là một quốc gia xã hội chủ nghĩa."
Bài din văn ca Tng thng M gi nh li Tng thng M Ronald Reagan, ngưi đã đt du chm hết xã hi ch nghĩa ti Liên Xô và Đông Âu. Ngưi s đưc k nim 108 năm ngày sinh, như là mt ngưi Tng thng vĩ đi ca M trong ngăn chn s "phi t do, ép buc, thng tr và kim soát".
Chính Ronald Reagan là ngưi giúp các quc gia, mà ch yếu là Đông Âu tiến ti mt "tương lai hòa bình, thnh vưng và t do hơn".
Trump, ging như Reagan, đu là các "ngôi sao" trưc khi tr thành Tng thng Nhà Trng, đu tng là đng viên Đng Dân ch, đu chu nhng li ch trích trong quá trình tranh c, và đu vưt qua cuc thăm dò ý kiến sau hai năm nm quyn.
Khi Trump lên làm Tng thng, ông nhn nhiu li ch trích v vic tìm kiếm các giá tr thương mi, nhưng càng v sau, yếu t dân ch trong ông chính là tuyên b thng thng vi s chuyên chế, đc đoán trong các bài phát biu, và dưng như  mi ni dung, đu gn vi ch nghĩa xã hi. Ông tuyên b h tr Venezuela, mt "tm gương ch nghĩa xã hi" đã giúp mt quc gia giàu bc nht trong khu vc đến mt dân tc phi lc thùng rác đ tìm thc ăn.  nơi đó, nhng k đc tài nhân danh lãnh đo đã phong tưng và bng lc cho gii quân đi và cnh sát đ trn áp quyn dân s, s dng ngun vin tr nhân đo đ chi tiêu riêng cho bng lc, và tìm mi cách đ gi ghế dưi danh nghĩa "gi gìn ch quyn quc gia".
Nhìn Venezuela, ngưi ta nhìn thy Triu Tiên, Cuba, Trung Quc, và c Vit Nam trong đó,... Các quc gia này đu nm trong trc "đng chí", và chính vì vy, nhng quc gia đu rơi vào trng thái èo ut, yếu đui. Mt anh hai xã hi ch nghĩa như Trung Quc, là tm gương đu đ cho các nưc XHCN còn li noi gương theo tr nên yết trưc sc mnh thương mi ca M.
Ti sao như vy?.
Chính là bi quc gia "Đi Hán" đó ch thun túy là kim soát bng quyn lc và mt nn kinh tế đưc vt kit bi môi trưng ln lao đng giá r, dưi s h tr ca M thi k đu.  đó không có t do, và càng không có s sáng to, mi giá tr thành tu khoa hc mà Bc Kinh t hào suy cho cùng là s "sao chép công khai và th đon". Và s bóc tách tp đoàn Hoa V - mt tp đoàn công ngh quc phòng ca Trung Quc nhưng li làm ăn vi Iran (mt quc gia chu s cm vn t LHQ) ln đánh cp shu trí tu ca tp đoàn M, gi đây - vi s lun ti t công t viên M đã khiến Bc Kinh phi im lng.
Chng nào Donald Trump còn ti v, thì ngưi Vit ln các quc gia xã hi ch nghĩa khác còn hy vng vào s ngăn chn tính ác ca lp bc th chế này. Nơi mà buc nhân phm và danh giá con ngưi tr v mt con súc vt. Nó buc các quc gia xã hi chnghĩa, vn t hào vi nn ngoi giao lt léo và khôn li phi nghiêm túc hơn trong giao tế
Và mt Venezuela, vi s h tr t M tr thành "tm gương sáng ngi" cho chính các nưc xã hi ch nghĩa còn li, cnh báo các xu hưng xã hi ch nghĩa đang tri d các nưc, đc bit là ngay trong lòng nưc M.
Trong một chuyển biến, nhà ngoại giao Nguyễn Quang Dy đã có bài viết được đăng tải trên báo Giáo dục Việt Nam, với tựa đề "Tết Kỷ Hợi và bài học Venezuela", trong đó đề cập các từ khóa quan trọng: thoát Trung Quốc; đa nguyên. Và nguyên lý ca bài viết dn dt là "thân Trung" do ngộ nhận về ý thức hệ nên đã biến một đất nước vốn giàu đẹp và có một hệ thống chính trị đa nguyên, thành đống đổ nát.
Nhng gì bài viết nêu ra, nếu đt trong bi cnh Thông đip liên bang ca Tng thng Donald Trump, tình hình Venezuela s là hoàn toàn hp lý vi Vit Nam. 
Nhưng có thêm mt bài viết đáng chú ý hơn trên trang nghiencuuquocte, trong đó khng đnh trưng hp Venezuela xóa tan vnguyên tc không can thip (mt nguyên tc mà các nưc đc tài thưng s dng đ ngăn chn vic các chính ph, t chc nưc ngoài tìm cách thúc đy dân ch trong nưc). Và gi đây, vi trưng hp Venezuela, vi s công nhn hàng lot t các nưc phát trin vi Tng thng t phong, đã cho thy, "thế giới không nên quan tâm đến những đòi hỏi đó của họ nữa".
Điu này đng nghĩa rng, nếu mt trong các nưc xã hi ch nghĩa còn li tiếp tc duy trì s đc đoán và áp đt, da vào mt lc lưng tương h đ duy trì b máy đàn áp, cùng vi nguyên tc "không can thip" đ bo v cho s đàn áp. Tt c điu này sẽ sm kết thúc!.
Vn đ, đúng như Tng thng Donald Trump nêu ra, ngưi dân cn s t quyết, t do, khi h "được sinh ra trong tự do, và chúng ta sẽ sống với tự do." Và s t do thì cn đưc nm ly, đó là quy lut, bp chp các b máy trn áp và lun điu xo quyt ttp đoàn thng tr  các nưc đc tài.

Related

VNTB 5909574674127995843

Đăng nhận xét Default Comments

1 nhận xét

Nặc danh nói...

Từ Venezuela nguyên tắc "không can thiệp nội bộ" của bọn độc tài đã bị phá vỡ, xóa bỏ. Hàng loạt các nước dân chủ phát triển đã khẳng định công nhận chính phủ lâm thời
Một sự tập họp mới chưa từng có.
Nguyên tắc cao nhất là "Không có một nguyên tắc nào được phép bảo kê cho độc tài gian ác".

Hơn ai hết các chính thể độc tài đang run sợ. Việt nam độc tài cộng sản đang run sợ. Toàn thế giới đã chính thức tuyên bố liên minh liên kết hợp tác để tiêu diệt bằng được độc tài man rợ.
Sự kết thúc của độc tài Venezuela chính là sự kết thúc phải đến của độc tài XHCN Việt nam.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

item