VNTB - Hội Nhà báo Việt Nam đã ban hành văn bản có những điều khoản vượt thẩm quyền

Trúc Giang (VNTB)  Xét thuần về mặt quy định của pháp luật, Quyết định số 1131/QĐ-HNBVN có một số điều khoản vượt quá thẩm quyền của ...

Trúc Giang (VNTB) 

Xét thuần về mặt quy định của pháp luật, Quyết định số 1131/QĐ-HNBVN có một số điều khoản vượt quá thẩm quyền của Hội Nhà báo Việt Nam; và “Quy định của pháp luật” như ‘hù dọa’ của Điều 6.2 ở Quy chế này, lại không thuộc thẩm quyền của Hội Nhà báo Việt Nam.

Ngày 24-12-2018, ông Thuận Hữu, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam ký Quyết định số 1131/QĐ-HNBVN về ban hành Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Nội dung Quy tắc sử dụng mạng xã hội của Người làm báo Việt Nam gồm 3 chương và 7 điều quy định cụ thể những điều nhà báo cần làm và không được làm [http://bit.ly/2RjNtdz]. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-01-2019.

Xét thuần về mặt quy định của pháp luật, Quyết định số 1131/QĐ-HNBVN có một số điều khoản vượt quá thẩm quyền của Hội Nhà báo Việt Nam.


Ông Thuận Hữu ký ban hành quyết định trên với một viện dẫn duy nhất về luật: “Điều 8 Luật Báo chí năm 2016 quy định: Hội Nhà báo Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội- nghề nghiệp của những người làm báo, hoạt động theo các quy định pháp luật. Hội Nhà báo Việt Nam có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam”.

Ở điều 2.2 của quyết định cho biết đối tượng chịu sự điều chỉnh của các quy tắc nêu trong quyết định này là “Người làm báo Việt Nam (bao gồm: Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, người đã được cấp Thẻ Nhà báo; người chưa được cấp Thẻ Nhà báo đang làm việc tại các cơ quan báo chí; người hoạt động trong lĩnh vực báo chí nói chung)”.

Luật Báo chí 2016, tại Điều 8.1 cho biết “Hội Nhà báo Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về hội”. Như vậy, Hội Nhà báo Việt Nam được thành lập theo trình tự của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP “quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý nhà nước đối với hội”.

Cho đến nay chưa có bất kỳ văn bản pháp lý nào trao cho Hội Nhà báo Việt Nam quyền được quản lý trực tiếp những nhà báo không là hội viên của Hội Nhà báo Việt Nam. Đương nhiên, những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí nói chung, nếu như không phải là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, thì họ không chịu sự điều chỉnh của Quyết định số 1131/QĐ-HNBVN. Chính lẽ ấy nên tính hợp lý giữa các điều khoản quy định của Quyết định số 1131/QĐ-HNBVN trở nên mâu thuẫn nhau và khó thể thực thi.

Đơn cử, ở Điều 6 “Khen thưởng, kỷ luật”, sẽ không thể nào thực hiện được việc kỷ luật đối với những người làm báo Việt Nam khi họ không là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Điều 6.2 ghi: “Người làm báo Việt Nam vi phạm Quy tắc, tùy mức độ sẽ bị nhắc nhở, phê bình công khai trong các cơ quan, đơn vị. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị xem xét, xử lý theo Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam và quy định của pháp luật”.

“Quy định của pháp luật” như ‘hù dọa’ của Điều 6.2, lại không thuộc thẩm quyền của Hội Nhà báo Việt Nam.

Ngay cả là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, thì khó thể xác định căn cứ pháp lý nào cho thực hiện yêu cầu “không được làm khi tham gia mạng xã hội” tại Điều 4.3 của bản Quy tắc: “Đăng tải các tin, bài, hình ảnh, âm thanh trên mạng xã hội, đưa ra các bình luận, chia sẻ quan điểm cá nhân hoặc trích đăng lại các bài phát biểu, ý kiến trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; trái với nội dung, quan điểm của tác phẩm báo chí mà bản thân người làm báo đó đã viết và đăng tải, trái với quan điểm của cơ quan báo chí nơi mình công tác”.

“Chia sẻ quan điểm cá nhân” là một quyền dân sự Hiến định. Điều 14.1, Hiến pháp 2013, ghi: “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật”. Giới hạn quyền này bằng một văn bản nội bộ của Hội Nhà báo Việt Nam là vi phạm pháp luật.

Hiến pháp 2013, Điều 28.1 cho phép công dân quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước. Những kiến nghị với cơ quan nhà nước có thể là phản biện những chính sách, chủ trương chưa hợp lý, nhiều khiếm khuyết của Đảng và Nhà nước.

Điều này đã được chính Đại hội Đảng lần X ghi nhận: “Cuộc lấy ý kiến về Báo cáo chính trị đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, qua đó, cán bộ và nhân dân, cả ở trong nước và ngoài nước, đều thể hiện tinh thần tự giác và ý thức trách nhiệm trong bàn thảo việc Ðảng, việc dân. Mọi ý kiến đều được phát biểu tự do. Báo chí đăng tải nhiều ý kiến tranh luận, cả tán thành và không tán thành, ủng hộ hay phản đối về bất cứ nội dung nào trong văn kiện Ðảng. Có cả những ý kiến phê bình rất gay gắt. Không có cấm đoán hay hạn chế”. [http://bit.ly/2Evmtdw]

Theo cách nào đó, có thể nói trên cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ông Thuận Hữu đã ký Quyết định số 1131/QĐ-HNBVN về ban hành Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, có nhiều nội dung hạn chế quyền phản biện xã hội, đi ngược lại với nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng cộng sản Việt Nam.

Phải chăng ông Thuận Hữu đang nhăm nhe ‘tự diễn biến’?

Related

VNTB 1103037021695006315

Đăng nhận xét Default CommentsGiúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

item