VNTB - Hồ sơ ngăn cấm giảng đạo Tin Lành của UBND huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

Hoàng Lan Mộc Châu (VNTB) Ngày 13 tháng 6 . 2017 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã viện dẫn một số lý do để không cho phép...

Hoàng Lan Mộc Châu (VNTB) Ngày 13 tháng 6 . 2017 Ủy Ban Nhân Dân Huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã viện dẫn một số lý do để không cho phép Mục sư Giàng A Khoa thuộc Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc Việt Nam đến giảng đạo. Các lý do họ đưa ra như trong đơn xin không có lý do đến giảng đạo; ai là người tổ chức giảng đạo, và thành phần tham dự không rõ ràng.


Mặc dù các lý do mà huyện Tam Đường lấy để cấm cản giảng đạo đã được nêu lên trong đơn xin phép trước, Hội Thánh vẫn chuyển thêm thư trả lời rõ ràng và chi tiết các điều huyện Tam Đường cho là thiếu sót, đồng thời cũng gửi cả quyết định Tấn Phong Mục sư của Mục Sư Giàng A Khoa, đủ để chứng minh sự được phép giảng đạo trên toàn quốc của ông, nhưng UBND huyện Tam Đường giữ thái độ yên lặng, không thỏa mãn ý muốn giảng đạo của hội thánh và lòng khao khát đón nhận Tin Lành của nhân dân.

Hành động ngăn cấm giảng đạo trên của UBND huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu rõ ràng họ đã tự vi phạm luật sự tự do tôn giáo mà Việt Nam công nhận. Related

VNTB 4690629613216327686

Đăng nhận xét Default Comments

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

item