Từ đơn tố cáo của công dân, Thanh tra Sở LĐTBXH Nghệ An đã làm rõ trong 5 năm (2011 - 2015), lãnh đạo Trung tâm đã “ăn chặn” 779.851.443 đồng của những người tâm thần, neo đơn.
Trong 5 năm, Trung tâm này đã không cấp phát quần áo, trang thiết bị, thuốc men cho các đối tượng với số tiền lên tới 538 triệu đồng.
Hơn 200 triệu đồng được xác định là Trung tâm đã “bớt xén” từ khẩu phần ăn, bữa ăn hàng ngày của đối tượng. Có nhiều mức chế độ ăn khác nhau, nhưng các đối tượng chỉ được ăn một mức thấp nhất.