VNTB - Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ gặp Khối Nhơn Sanh Cao Đài tại Sài Gòn

Trần Văn Tân tường trình (VNTB) Vào chiều thứ Ba (25/08/2015), Phái đoàn  (USCIRF) đã mời Khối Nhơn Sanh (KNS) đến tại Khách sạn Sofitel, ...

Trần Văn Tân tường trình (VNTB) Vào chiều thứ Ba (25/08/2015), Phái đoàn  (USCIRF) đã mời Khối Nhơn Sanh (KNS) đến tại Khách sạn Sofitel, 17 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh để tìm hiểu về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam nói chung và Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (ĐĐTKPĐ) nói riêng.

Phái đoàn USCIRF gồm ông Charles Sellers, Trưởng phòng chánh trị Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Tp. Hồ Chí Minh; bà Mary Ann Gledon (Cựu Đại sứ hiện là Giáo Sư Đại Học Harvard); Dr. Daniel I. Mark (Giáo Sư Đại học Philadelphia); Linh Mục Thomas Reese; cô Tina L. Mufford; cô Tường Nhi phiên dịch.

Phái đoàn USCISF và các thành viên đại diện Khối Nhơn Sanh đã có cuộc trao đổi thẳng thắn về Dự thảo 4 Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Ảnh: Trần Văn Tân
Ông Charles Sellers mở lời giới thiệu phái đoàn USCIRF là cơ quan giám sát tự do tôn giáo trên toàn thế giới và kiến nghị chính sách cho Tổng Thống Mỹ, Ngoại Trưởng, và Quốc Hội Mỹ... Phái đoàn đến Việt Nam lần nầy nhằm tìm hiểu tình hình tự do tôn giáo từ 2007 đến nay, đồng thời ghi nhận quan điểm của các tổ chức tôn giáo trong nước về dự thảo 4 Dự thảo lần 4 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Giữa Khối Nhơn Sanh và phái đoàn cũng có cuộc trao đổi thẳng thắn về vấn đề mà cả hai đều quan tâm. 

Phái đoàn: Quí vị nhận xét thế nào về Dự thảo 4?

KNS: Dự thảo 4 về tín ngưỡng, tôn giáo được thiết kế theo kiểu xin cho. Tự do tôn giáo là quyền phổ quát và tất yếu của nhân loại đã bị Dự thảo 4 triệt tiêu. Quyền tự do tôn giáo của con người lệ thuộc vào sự cấp phát, ban ơn của nhà nước. Nó là bước lùi.

Phái đoàn: Dự thảo 4 là bước lùi cụ thể ở đâu?

KNS: Pháp lệnh số 21/2004/PL-UBTVQH11 ngày 18/6/2004 về tín ngưỡng tôn giáo. Chương VI, Ðiều 38 có ghi nhận rằng: Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác với quy định của Pháp lệnh này thì thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế đó. 

Điều đó cho thấy, Điều 38 có chiều hướng tiến bộ để hội nhập, nó mở ra hành lang pháp lý để nhân sự và tổ chức tín ngưỡng tôn giáo được MỞ MIỆNG. Đó là nói về nguyên tắc.

Giáo Sư Đại học Philadelphia, ông Dr. Daniel I. Mark đã ghi nhận cuộc gặp là cơ hội học hỏi thêm về đấu tranh cho tự do tôn giáo - và cùng tham gia vào cuộc đấu tranh đó .
Nhưng trong Dự thảo 4, tai Chương I, Điều 5, Khoản 2 lại ghi nhận: "Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế đó."

Việc dự thảo 4 chuyển điều khoản áp dụng thành quan hệ quốc tế. Như vậy nhân sự và tổ chức tôn giáo tại Việt Nam không có phần trong đó. Chúng tôi coi đó là một trong những bước lùi cụ thể

Phái đoàn: Về Dự thảo 4 quí vị muốn đề nghị điều gì đến chính phủ? 

KNS: Dự thảo 4 thiết kế trên cơ chế xin cho nên sai từ căn bản. Phải hủy bỏ cơ chế xin cho để soạn lại một bản Dự thảo khác phù hợp với xu thế tự do, dân chủ và tiến bộ; phù hợp với các công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Dự thảo phải có điều khoản cho tôn giáo (đã có pháp nhân từ trước 30/04/1975 hay chưa có pháp nhân) không cần đăng ký hay xin phép vẫn được hoạt động tôn giáo và được pháp luật bảo vệ.

Phái đoàn: Đạo Cao Đài độc lập có khó khăn gì?

KNS: Đạo Cao Đài năm 1926 là gốc (Liên Hiệp Quốc hay các tổ chức quốc tế gọi là Cao Đài độc lập) hiện nay bị tổ chức tôn giáo lập năm 1997 chiếm dụng cả danh hiệu và cơ ngơi. Cái khó là chính quyền Việt Nam áp dụng luật pháp tùy tiện, không minh bạch và không công bằng. Hằng loạt vụ vi phạm quyền tự do tôn giáo của Đạo Cao Đài 1926 (về việc thượng tượng để thờ cúng) mà chính quyền chưa từng xử lý là chứng cứ mạnh mẽ.

Phái đoàn: Tại sao chính phủ gây khó cho Đạo Cao Đài như vậy?

KNS: Từ trong căn bản Đạo Cao Đài chủ trương xây dựng xã hội hòa bình, dân chủ, tự do. Đạo dùng 05 phương án: gia cư, mưu sinh, giáo huấn, kiến thiết và tôn giáo để nâng cao dân trí, dân đức, dân sinh. Đạo dùng phương pháp cách mạng ôn hòa, dùng đạo đức để nâng đỡ người nghèo khó, dốt nát lên thành người có của cải cả về vật chất lẫn tinh thần (nâng vô sản lên hữu sản; không chủ trương lấy của cải hạng hữu sản để chia cho vô sản). Đạo chủ trương dùng công lý đánh đổ cường quyền. Điều nầy làm cho chính quyền độc tài không thích nên họ tìm cách diệt đạo.

Phái đoàn: Có phải quí vị nói rằng nhà nước muốn dân dốt nát để dễ cai trị hay không?

KNS: Đúng vậy chủ trương của Đạo là đoàn kết; lấy đạo đức làm căn bản để xây dựng con người và xã hội. Đạo Cao Đài có phương pháp lập quyền cho nhân loại; làm cho người đạo mạnh mẽ trong tôn giáo (lập quyền cho nhơn sanh) từ đó họ áp dụng ra xã hội để lập quyền cho chính họ (lập quyền dân). Đó là xã hội hòa bình chung sống, tự do trong đạo đức, dân chủ có nhân quyền.

Phái đoàn: Chiến lược tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo của quí vị như thế nào?

KNS: Chúng tôi tranh đấu cho tự do tôn giáo trong môi trường hết sức khó khăn nên phải đi từng bước: Thứ nhất là tồn tại; thứ hai là phát triển và tiến đến mục đích. 

Chúng tôi lấy sự chơn thật làm căn bản, tranh đấu bằng phương pháp ôn hòa nên đã đoàn kết được với nhiều địa phương... KNS đã đủ mạnh để tồn tại. Chúng tôi phát triển bằng cách liên kết trong nước và ngoài nước lập ra Ban Đối Ngoại KNS (là những công dân Hoa Kỳ) giao thiệp với các tổ chức như BPSOS, VETO... họ đã giúp đỡ Ban Đối Ngoại trình bày thực trạng Đạo Cao Đài bị đàn áp trước Quốc Hội Mỹ (ngày 18 và 19/09/2014) và vì sao Đạo Cao Đài muốn được sinh hoạt tôn giáo là phải có Đại Hội Nhơn Sanh. 

Cũng trong thời điểm có mặt trên thủ đô Washington, các thành viên KNS cũng đã trình bày về Đại Hội Nhơn Sanh ngày 27/05/2015 bị chi phái 1997 và chính quyền phá hoại.

Chúng tôi luôn đã từng bước hội nhập với các tổ chức xã hội dân sự trong nước để tạo sức mạnh buộc chính quyền phải lắng nghe và tôn trọng những nguyện vọng chính đáng của chúng tôi.

Đại Hội Nhơn Sanh ngày 27/05/2015 chưa đạt mục đích là công cử nhân sự cầm quyền hành chánh tôn giáo để xây dựng lại Hội Thánh Cao Đài. Nên chúng tôi sẽ tiếp tục cho đến khi mở được ĐHNS. 

Phái đoàn: Các bạn thực hành tôn giáo có khi nào bị bắt giam, bị bỏ tù hay không? 

KNS: Chính tôi (Dương Xuân Lương) là cựu tù nhân lương tâm năm 1996 (bị Tòa kêu án 30 tháng tù giam) vì yêu cầu thực hành đúng Điều số 04 Đạo Lịnh 01 ban hành ngày 01/03/1979 để xây dựng tôn giáo. 

Năm 2008, tôi tranh đấu cho sự thật là danh hiệu và cơ ngơi ĐĐTKPĐ bị chi phái 1997 chiếm dụng, công an đã vây nhà tôi để bắt (nhưng tôi đi vắng nên họ bắt hụt); sau đó họ đã chụp mũ tôi để ra lệnh truy nã. Tôi đang sống trong lịnh truy nã là bằng chứng cho việc thực hành tín ngưỡng theo Đạo Cao Đài bị đàn áp.

Phái đoàn: Với những thông tin quí vị cung cấp nếu chúng tôi trình bày với chính phủ Việt Nam thì quí vị có e ngại gì không? Liệu rằng quí vị có bị khó khăn hơn không?

KNS: Chúng tôi rất cám ơn phái đoàn đã quan tâm đến nhân quyền và tự do tôn giáo cho dân tộc Việt Nam. Hai dân tộc Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ thông hiểu nhau hơn từ nghĩa cử cao đẹp của quí vị. Tranh đấu cho tự do tôn giáo là tranh đấu theo lương tâm nên chúng tôi không từ chối việc khó khăn hay nguy hiềm nào hết. Những điều chúng tôi đã trình bày chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và sẵn sàng đối chất với chính quyền Việt Nam. 

KNS đã tặng phái đoàn huy hiệu Đại Hội Nhơn Sanh, chụp hình lưu niệm và chào ra về sau hơn 90 phút hội kiến. 

Việt Nam ngày 25/08/2015.


Related

VNTB 729858560650911736

Đăng nhận xét Default CommentsGiúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

item