VNTB - Nước vinh đạo sáng: lệ thuộc và phá sản (phần II)

Nguyễn Văn Tân (VNTB)  Lợi ích của Nước và Đạo không còn cùng chiều. Khi lợi ích hai nhóm gặp nhau thì hô hào nước vinh đạo sáng. Khi phải ...

Nguyễn Văn Tân (VNTB) Lợi ích của Nước và Đạo không còn cùng chiều. Khi lợi ích hai nhóm gặp nhau thì hô hào nước vinh đạo sáng. Khi phải loại trừ thì nước vinh và Đạo của chi phái phải chịu nhục.

Hội Thánh chi phái 1997 đã làm gì thể hiện trách nhiệm?

Chiều ngày 02/06/2015 Ủy ban nhân dân Phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương cho loa phát thanh loan tin chính quyền sẽ cưỡng chế nhà bà Lương Thị Nở... Vậy bà Nở là ai? Liên quan gì đến đề tài đang cần làm rõ? Chúng tôi xin cung cấp thông tin như sau:

Trước năm 1945 Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (danh hiệu 06 chữ), gọi tắc là Đạo Cao Đài (03 chữ) đã có thành lập Thánh Thất ở Phú Chánh (Bình Dương). Bao nhiêu năm chiến tranh người Đạo Cao Đài vẫn có Thánh Thất để sinh hoạt.

Đơn tái thiết Thánh Thất nhận được sự chấp thuận của Ủy ban xã Phú Chánh. Ảnh: Nguyễn Văn Tân
Cuộc chiến tranh nồi da xáo thịt 20 năm trên đất nước hình chữ S chấm dứt ngày 30/04/1975. Miền Bắc thắng trận.

Ngày 20/07/1978 nhà cầm quyền ra bản án Cao Đài. 

Ngày 13/12/1978 nhà cầm quyền ra lịnh giải tán hành chánh tôn giáo từ trung ương đến địa phương. Điều III: 

Giải tán và nghiêm cấm hoạt động hệ thống tổ chức hành chính đạo từ trên đến cơ sở, xóa bỏ và nghiêm cấm cơ bút, chính quyền sẻ quản lý toàn bộ cơ sở vật chất mà đạo đang quản lý kinh doanh không thuộc chức năng tôn giáo để phục vụ cho lợi ích xã hội. Đồng thời căn cứ vào tính chất tu hành, chính quyền sẽ quy định cụ thể số cơ sở để lại cho Đạo quản lý và số người trong từng cơ sở để chuyên lo việc tín ngưỡng.(1)

Đến năm 1982 nhà cầm quyền tịch thu Thánh Thất Phú Chánh. Công an xã Phú Chánh ra biên bản tịch thu ngày 19-09-1982. Người đạo Phú Chánh không có nơi thờ phượng, sinh hoạt tôn giáo...

Ngày 09/05/1997 tổ chức tôn giáo mới với danh hiệu Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cao Đài Tây Ninh (danh hiệu có 10 chữ), gọi tắc là Đạo Cao Đài Tây Ninh (05 chữ) do Hội Đồng Chưởng Quản thành lập ra đời. (Điều 01 hiến chương 1997).

Ngày 20/08/1997 Bà Lương Thị Nở thấy đạo không có nơi sinh hoạt nên hiến tặng 2075 m2 đất. Ông Nguyễn Văn Liễm Trưởng ban cai quản ký nhận (theo hiến chương Đạo Cao Đài Tây Ninh ngày 09/05/1997).

Đơn xin tách đất được UBND xã Phú Chánh chấp nhận.
Ngày 24/04/1998 Họ Đạo làm đơn xin tái thiết Thánh Thất và được UNBD xã Phú Chánh chấp thuận.

Ngày 28/01/2000 Họ Đạo làm đơn xin tách đất và được UBND xã Phú Chánh chấp thuận.

Như vậy, thực tế ở Phú Chánh có một Thánh Thất tọa lạc trên diện tích đất 2075 m2.

Đến 2004 vùng đất này quy họach. Ngày 11/08/2004 chính quyền còn nhìn nhận 2075 m2 là đất đạo.


Xác nhận bà Lương Thị Nở hiến tặng 2075 m2 đất
Sau đó thì chính quyền lại trở quẻ: Không công nhận là tài sản của Đạo Cao Đài mà là tài sản của bà Nở và bắt buộc bà Nở phải nhận đền bù. Bà Nở xác định đã hiến cho Đạo, nên không phải tài sản của mình, không thể nhận đền bù.

Hội Thánh của chi phái 1997 ra 04 văn thư gởi đến chính quyền xác nhận 2075 m2 là đất đạo bà Lương Thị Nở không còn trách nhiệm:

./- Văn thư số 228/80 HĐCQ-VT. Ngày 27/07/2005. (6).

./- Văn thư số 99/81 HĐCQ – VT. Ngày 17/07/2006. (7).

./- Văn thư số 84/84 HT-VT. Ngày 08/07/2009. (8).

./- Văn thư số 10/86. HT-VT. Ngày 07/02/2011. (9).

Ngày 17/04/2015 Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Thủ Dầu Một ông Nguyễn Văn Đông ra quyết định số 1495/QĐ-UBND cưỡng chế thu hồi số đất 2075 m2. Thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 20/05/2015 đến ngày 19/06/2015. 

Chiều ngày 02/06/2015 Ủy ban nhân dân Phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương cho loa phát thanh loan tin chính quyền sẽ cưỡng chế nhà bà Lương Thị Nở...

Như vậy, Hội Thánh chi phái lập năm 1997 ra 04 văn thư xác định đó là đất đạo. Bà Nở không còn trách nhiệm trên 2075 m2 đất đã hiến. Điều nầy đúng với sự thật.

Nhà cầm quyền lại ra lịnh cưỡng chế 2075 m2.

Hội Thánh chi phái 1997 đã làm gì thể hiện trách nhiệm?

Ban Đại Diện Hội Thánh tại Tỉnh Bình Dương đã tích cực tuyên truyền vận động với người đạo rằng 2075 m2 đất đó là của bà Nở, không phải đất đạo (y như cách của chính quyền)... Hội Thánh chi phái 1997 im lặng, không có một văn bản nào giải thích sự việc éo le nầy.

Đến đây thì sự thật phơi bày: lợi ích của Nước và Đạo không còn cùng chiều. Khi lợi ích hai nhóm gặp nhau thì hô hào nước vinh đạo sáng. Khi phải loại trừ thì nước vinh và Đạo của chi phái phải chịu nhục.

Phương châm hành đạo nước vinh đạo sáng đã bị thực tế phủ nhận từ lịch sử lẫn hiện tại. Nghĩa là nó đã bị phá sản.

Cần sự phản biện, không cần sự đả kích

Sau khi bài một được đăng tải nhiều người đã liên lạc và phản ánh với chúng tôi rằng phương châm nước vinh đạo sáng nó tương tự như câu: ĐẠO ĐỜI TƯƠNG ĐẮC của Hội Thánh Cao Đài trước kia. Nay chúng tôi sáng tạo cho thích ứng thời xã hội chủ nghĩa... nói công thức nước vinh đạo sáng sai là không công bằng. (Vậy là Hội Thánh Cao Đài có năm 1926 cũng sai?).

Chúng tôi xin cảm ơn quí vị đã nhận xét sâu sắc và mạnh mẽ như thế để chúng tôi có dịp làm rõ thêm bài viết. 

Xin dẫn chứng từ Pháp Chánh Truyền: "Cửu trùng đài" là Đời "Hiệp Thiên Đài" là Đạo, Đạo không Đời không sức, Đời không Đạo không quyền: Sức quyền tương đắc mới mong tạo thời cải thế (trang 25 bản in năm 1972).

Pháp Chánh Truyền (là hòn đá tảng, là hiến pháp của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ) dùng chữ ĐẠO ĐỜI TƯƠNG ĐẮC theo nghĩa:

./- Chữ ĐẠO là Hiệp Thiên Đài.

./- Chữ ĐỜI là Cửu Trùng Đài.

Hiệp Thiên Đài (Đạo) và Cửu Trùng Đài (Đời) trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ phải tương đắc nhau thì đạo đủ sức để thi hành sứ mạng. Nó hoàn toàn khác với cách dùng câu nước vinh đạo sáng.

Nơi thập mục sở thị (mười mắt nhìn vào) không thể đánh tráo chữ nghĩa. Chúng tôi sẳn sàng lắng nghe và hoan nghinh mọi phản biện từ những người hành đạo theo phương châm: nước vinh đạo sáng./.


Văn thư số 228/80 HĐCQ-VT. Ngày 27/07/2005

Văn thư số 99/81 HĐCQ – VT. Ngày 17/07/2006

Văn thư số 99/81 HĐCQ – VT. Ngày 17/07/2006

Văn thư số 84/84 HT-VT. Ngày 08/07/2009

Văn thư số 84/84 HT-VT. Ngày 08/07/2009

Văn thư số 10/86. HT-VT. Ngày 07/02/2011

Văn thư số 10/86. HT-VT. Ngày 07/02/2011

QĐ số 1495/QĐ-UBND cưỡng chế thu hồi số đất 2075 m2 (Hiến chương 1997)
QĐ số 1495/QĐ-UBND cưỡng chế thu hồi số đất 2075 m2 (Hiến chương 1997)

Related

Xã hội 4411954326023155450

Đăng nhận xét Default CommentsGiúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

item