VNTB - Bất hợp pháp hay đó là sự giả mạo

Trần Văn Tân (VNTB) Thời đại internet đã phá thế độc quyền của báo chí lề phải. Báo lề dân ngày nay đưa nhiều thông tin có thật đến với côn...

Trần Văn Tân (VNTB) Thời đại internet đã phá thế độc quyền của báo chí lề phải. Báo lề dân ngày nay đưa nhiều thông tin có thật đến với công chúng. Độ tín nhiệm của công chúng với nền báo chí độc lập (các blog, facebook, các trang web không chịu sự kiểm duyệt của nhà cầm quyền hiện nay) là điều đã rõ ràng. Nó làm cho nhà cầm quyền phải đối phó bằng cách cải tổ, sắp xếp lại mấy trăm tờ báo lề phải.
Báo Tây Ninh ngày thứ 6, 29 - 05 - 2015

Báo Tây Ninh (là báo lề phải) đã lên án Đại Hội Nhơn Sanh ngày 27/05/2015 của Đạo Cao Đài tổ chức vào thời không có Hội Thánh. Thực tế có phải như báo Tây Ninh phản ánh hay không? 

Bài viết này sẽ cung cấp chứng cứ làm rõ danh phận tổ chức tôn giáo lập ngày 09/05/1997 trước công luận. 


Danh phận tổ chức tôn giao lập vào năm 1997


Lễ Trình Chánh Đại Hội Nhơn Sanh Đạo Cao Đài ngày 27/05/2015 tại Tòa Thánh Tây Ninh đã bị tổ chức tôn giáo được cấp pháp nhân ngày 09/05/1997 phá hoại bằng cách: rào kín Đại Đồng Xã, đánh đập, xịt sơn, xịt nước người về dự Lễ Trình Chánh....

Báo Tây Ninh số ra ngày thứ sáu 29/05/2015 có bài: “Đại hội” của những kẻ giả mạo nhơn sanh. 

Trang 03 cột 05 viết: "...họ đã nêu trong Thư trình bày rằng “ĐĐTKPĐ lập năm 1926 tại chùa Gò Kén, làng Long Thành, tỉnh Tây Ninh, Nam phần Việt Nam có Tổ đình là Toà thánh Tây Ninh đã và đang bị một chi phái chiếm. Chi phái đó do Hội đồng Chưởng quản lập ra và được Chính phủ công nhận ngày 9.5.1997". 

Ông Phối sư nhận định thế nào về lập luận đó?

Phối sư Thượng Minh Thanh cho biết, đây cũng là một vấn đề mang tính lịch sử. Như chúng ta đã biết, đạo Cao Đài thành lập năm 1926 tại Tây Ninh. Suốt 90 năm qua, đạo vẫn tồn tại dù đất nước trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, thay đổi chế độ khác nhau.

Tuy nhiên, trong mỗi giai đoạn lịch sử đạo cũng như đời đều phải có những thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp. Cụ thể như trong Thông tri số 01/90-HT-TT Hội thánh đã minh định: Để phù hợp việc hành đạo vào năm Kỷ Mùi 1979, Hội thánh ban hành Đạo lịnh số 01/ĐL ngày 4 tháng 2 năm Kỷ Mùi (nhằm ngày 1.3.1979) thành lập Hội đồng Chưởng quản là cơ quan thường trực của Hội thánh, chịu trách nhiệm trước Hội thánh để điều hành việc đạo, hướng dẫn tín đồ tu hành thuần tuý đúng theo quy định của đạo. (hết trích).

Theo đoạn trên Ông Minh đã dùng lý do lịch sử là Đạo Lịnh 01 ngày 01.03.1979 để trả lời một đoạn trong Thư Trình Bày của Khối Nhơn Sanh. Lý lẽ của ông Minh cũng chưa làm rõ được sự chính danh của pháp nhân ngày 09/05/1997. Hội Đồng Chưởng Quản là cơ quan thường trực CỦA Hội thánh Cao Đài thì có quyền đi xin pháp nhân với danh hiệu mới và từ bỏ tư cách trung ương của Hội Thánh Cao Đài hay không? Muốn làm sáng tỏ vấn đề lịch sử phải căn cứ vào các chứng cứ từ lịch sử và phản biện từ xã hội. 

Chứng cứ thứ nhất, là so sánh hiến chương 1965 của danh hiệu 06 chữ lập năm 1926 và hiến chương 1997 của anh hiệu 10 chữ ngày 09/05/1997.

1.1/- HIẾN CHƯƠNG 1965: “Có tư cách Trung Ương”.

Chương I: Danh hiệu – Huy hiệu – Đạo kỳ.

Điều thứ 1. - Danh hiệu là: Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, gọi tắt là (Đạo Cao Đài).

Điều thứ 2.- Hội Thánh Cao Đài đặt địa điểm Trung Ương tại Tòa Thánh Tây Ninh.

Chương XII: Thống nhất.

Điều thứ 27. - Hiến Chương nầy sẽ là Luật căn bản thống nhứt đối với tất cả Chi Phái Cao Đài nào ngày sau chấp nhận và ký tên.

Lập tại TÒA THÁNH TRUNG ƯƠNG

Ngày 19 tháng 12 Giáp Thìn. (21-01-1965 dl.)

1.2/- HIẾN CHƯƠNG 1997: “đổi danh hiệu và bỏ tư cách Trung Ương”.

Chương I : Danh hiệu – Huy hiệu – Đạo Kỳ - Trụ sở.

Điều 1: Danh hiệu Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cao Đài Tây Ninh, gọi tắt là Đạo Cao Đài Tây Ninh.

Hiến Chương nầy gồm: Lời Nói Đầu, 09 Chương và 36 Điều, được Đại Hội Đại biểu Cao Đài Tây Ninh họp tại Tòa Thánh Tây Ninh ngày 5-4-1997 biểu quyết nhất trí thông qua. 

Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cao Đài Tây Ninh

Hội Đồng Chưởng Quản.
Như vậy, Hiến chương 1965 danh hiệu đầy đủ 06 chữ, gọi tắt có 03 chữ; có tư cách Trung Ương (trong Hiến Chương và cuối Hiến Chương).

Hiến chương 1997 danh hiệu đầy đủ 10 chữ, gọi tắt có 05 chữ; không có chữ trung ương nào trong đó.

Chứng cứ thứ hai là, theo Báo Xa Lộ Pháp Luật số 36 ra ngày 17/8/2013 trang 16 cột bốn dòng 26 viết: "...Hiện nay, Cao Đài Tây Ninh được nhà nước công nhận là một trong chín chi phái Cao Đài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam."

Cả Hội Thánh được cấp pháp nhân ngày 09/05/1997 đã im lặng như tờ giấy trãi; không có một văn bản nào phản biện hay yêu cầu đính chánh. Nghĩa là nó đúng với sự thật. 

Chứng cứ thứ ba là, Thông tri 01/90 ngày 08/05/2015. Hội Thánh có danh hiệu 10 chữ viết: ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ (Cửu Thập Niên) Tòa Thánh Tây Ninh.

Cách viết như vậy đã thể hiện quí vị không dám viết đúng danh hiệu 10 chữ: ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ CAO ĐÀI TÂY NINH theo hiến chương 1997. Quí vị đã GIẢ MẠO danh hiệu 06 chữ ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ. 

Chữ Tòa Thánh Tây Ninh (hàng thứ 03) có nghĩa là địa điểm trung ương của Hội Thánh Cao Đài (không nằm trong danh hiệu).

Như thế, Khối Nhơn Sanh (KNS) tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo thì không xúc phạm đến phần tín ngưỡng của tổ chức tôn giáo lập ngày 09/05/1997. KNS tôn trọng quyền lập ra tổ chức tôn giáo mới để tu. KNS có trách nhiệm làm rõ danh phận thật sự của quí vị trước công luận để phần xã hội của 02 tổ chức tôn giáo được minh bạch. Cái gì của Đạo Cao Đài lập năm 1926 thì quí vị nên trả lại và cái gì của quí vị thì quí vị có toàn quyền KNS không tơ hào chi hết.

Trong toán học muốn chứng minh hay kết luận một tứ giác là hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành... phải căn cứ vào định nghĩa.

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hay Đạo Cao Đài lập năm 1926 có Đạo Nghị Định Thứ Tám ngày 25-08-1934 định nghĩa chi phái:

Ðiều thứ nhứt: - Những Chi Phái nào do bởi Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ làm gốc lập thành mà không do nơi mạng lịnh Hội Thánh, thì cả chúng sanh chẳng đặng nhìn nhận là của Chí Tôn và phải định quyết là Bàng Môn Tả Ðạo.

Đạo Nghị Định thuộc về Pháp. Pháp đứng trên luật nên luật phải tùng pháp. Đạo Lịnh thì lại dưới luật nên không thể sai pháp.

Hội Đồng Chưởng Quản là cơ quan thường trực CỦA Hội Thánh Cao Đài để điều hành những công việc thường thức trong tôn giáo. Chữ CỦA đã thể hiện Hội Đồng Chưởng Quản không phải là Hội Thánh; mà là cấp dưới CỦA Hội Thánh. 

Quyền Hội Thánh là 01 quyền trong 03 Hội lập quyền vạn linh nên cũng chưa đủ quyền để đơn phương thay đổi danh hiệu và tư cách của Đạo Cao Đài. Vậy thì Hội Đồng Chưởng Quản (là cấp dưới Hội Thánh) làm gì có quyền thay đổi danh hiệu và bỏ tư cách trung ương?

Quí vị không trình được mạng lịnh Hội Thánh để thành lập tổ chức tôn giáo ngày 09/05/1997 thì danh phận quí vị đã rành rành ra đó.

Cùng một danh từ Hội Đồng Chưởng Quản nhưng đã qua 02 giai đoạn. Giai đoạn còn trong mạng lịnh Hội Thánh (từ Đạo Lịnh 01/1979 đến trước khi có pháp nhân ngày 09/05/1997). Giai đoạn ra khỏi mạng lịnh Hội Thánh là từ ngày 09/05/1997 trở về sau. Ông Kiều Ngọc Minh đã nói đúng một phần là Hội Thánh lập ra Hội Đồng Chưởng Quản từ Đạo Lịnh 01/1979 và che dấu phần Hội Đồng Chưởng Quản ra khỏi mạng lịnh Hội Thánh để thành một chi phái.

Nó cũng giống như cùng một cái tên Giuda nhưng đã qua 02 giai đoạn: lúc đầu thì theo Đức Chúa Jésus nhưng sau đó thì bán Chúa. Còn trong lịch sử Việt Nam giống như Trần Ích Tắc nhưng đã qua 02 giai đoạn: là một người trong hoàng tộc nhưng sau đó đã bán mình cho giặc Nguyên phản lại triều đình.

KNS đã cung cấp những chứng cứ từ tôn giáo và xã hội để kết luận rằng: Tổ chức tôn giáo lập ngày 09/05/1997 là một chi phái đang chiếm cứ Tòa Thánh Tây Ninh của Đạo Cao Đài lập năm 1926. 

Báo Tây Ninh đã chơi canh bài tráo: đánh tráo thủ phạm thành nạn nhân và biến nạn nhân thành thủ phạm. Ông Nguyễn Tấn Hùng viết câu kết: Thiết nghĩ hành vi đó rất đáng lên án một cách thích đáng. 

KNS đã cung cấp chứng cứ để xã hội thấy rằng KẺ GIẢ MẠO danh hiệu Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (06 chữ) lập năm 1926 đã lộ ra. 

Vậy KNS có đủ điều kiện, đủ tư cách để trả món quà hành vi đó rất đáng lên án một cách thích đáng lại cho tác giả.


Chú thích: Ông Trần Văn Tân là trưởng ban thông tin Khối Nhơn Sanh. Và bài viết phản ảnh quan điểm của ông Trần Văn Tân về vấn đề tôn giáo và đời sống tôn giáo

Kỳ sau: Tại sao có chi phái 1997?

Related

Xã hội 1422534369414072164

Đăng nhận xét Default Comments

Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

item