Thủ tướng được đề nghị bổ sung quyền nào?

Sau rất nhiều tranh luận của đại biểu và giải trình của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bổ sung quy định cụ thể hơn về nhiệm vụ và...

Sau rất nhiều tranh luận của đại biểu và giải trình của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bổ sung quy định cụ thể hơn về nhiệm vụ và quyền hạn, trách nhiệm của Thủ tướng tại dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) mới nhất.


Trong quá trình hoàn thiện dự án luật, các thẩm quyền gây tranh luận là, thứ nhất, Thủ tướng giao quyền bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong trường hợp khuyết bộ trưởng hoặc thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong khi chờ Quốc hội phê chuẩn và Chủ tịch nước bổ nhiệm.

Hai là tạm thời giao quyền chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong trường hợp chưa bầu được chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Và ba là quyết định và chỉ đạo thực hiện các biện pháp cụ thể cần thiết để thi hành lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp và các biện pháp cần thiết khác để bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm tính mạng, tài sản của nhân dân.

Việc bổ sung thẩm quyền thứ nhất và thứ hai được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho là cần thiết để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn quản lý nhà nước và xã hội, bảo đảm hoạt động thường xuyên của Chính phủ và ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong thời gian giữa hai kỳ họp của Quốc hội, hội đồng nhân dân.

Còn thẩm quyền thứ ba, Thường vụ Quốc hội đề nghị không quy định trong dự thảo luật, sau khi tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội với lập luận quy định như vậy là quá rộng, và vấn đề này đã được Hiến pháp quy định thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

Trong trường hợp các biện pháp này hạn chế quyền con người, quyền công dân thì phải do luật định.

Cơ quan giải trình dự án luật cũng đề nghị không bổ sung quy định giao Thủ tướng thẩm quyền phê duyệt danh sách nhân sự giới thiệu phó chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh; phê chuẩn, phê duyệt danh sách nhân sự trước khi giới thiệu bầu cử vào các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bởi, khi thực hiện thẩm quyền phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm và quyết định điều động, cách chức các chức danh nói trên, Thủ tướng có quyền phê duyệt hoặc không phê duyệt.

Bên cạnh nội dung trên, quy định “cứng” hay “mềm” về số lượng phó thủ tướng và thứ trưởng cũng còn ý kiến khác nhau.

Với giải thích trên cơ sở quyết định số lượng thành viên Chính phủ, Quốc hội sẽ quyết định số lượng cụ thể phó thủ tướng, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị không quy định cụ thể số lượng tối đa phó thủ tướng trong dự thảo luật.

Ngược lại, việc quy định trong luật số lượng cấp phó ở bộ, cơ quan ngang bộ theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội lại là cần thiết. Theo đó, số lượng tối đa thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ là không quá 5, riêng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an là không quá 6.

Còn số lượng cấp phó của tổng cục là không quá 4, của vụ, văn phòng, thanh tra, cục và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ là không quá 3.

Tại kỳ họp thứ 9 sẽ khai mạc vào ngày 20/5 tới đây, Quốc hội sẽ xem xét thông qua dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi).

Theo Nguyễn Lê (VnEconomy)

Related

thủ tướng 3642690827422742022

Đăng nhận xét Default Comments

1 nhận xét

Nặc danh nói...

Không phải là 'tăng quyền' …phải gọi là 'giao lại quyền' cũa TT
TT phải có nội các cũa mình để điều hành quản lý quốc gia xã hội .
Nhưng thực trạng VN là …TT chỉ là đạo diển ….điều khiển đoàn quan chức đánh thuê do người ngoài chính phủ đưa đến . 'Ngừoi ngoài' là chủ tịch nước ĐVCS, tổ chức nhân sự ĐVCS ..tất cả đều được điều hành bởi LÃNH ĐẠO TRUNG ƯƠNG ĐVCS VN

Thấy rõ rằng việc giao lại quyền cũa TT là mệnh lệnh thời đại …vì người dân muốn vậy: NDVN không muốn tiếp tục bị cai trị bởi ĐVCS…. 'Phải thay đổi chính sách quốc gia' để có nhân quyền cho NDVN ( lời 1 cựu đại sứ Mỹ vừa phát biểu…)
GIAO LẠI QUYỀN CŨA THỦ TƯỚNG …là chiến lược "cải cách mềm" cái thể chê độc tài đãng trị …là tiết kiệm xương máu dân tộc Việt vì không phải trãi qua cuộc "cải cách cứng" do NDVN lãnh đạo tự phát khởi …
Khi đa số lãnh đạo các tĩnh không còn phải là ĐVCS …thì cái ĐỘC TÀI ĐẢNG TRỊ TỰ TAN RÃ…THAM NHỦNG BỊ CẮT ĐỨT TỪ CĂN GỐC ….

Nếu TT có thể điều hành quản trị xã hội với những quan chức do TT bổ nhiệm thi…khả dĩ có thể có 1 chính quyền DÂN CHỦ PHÁP TRỊ
Mtl

Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

item