VNTB - Quyền nhân thân vẫn còn chưa đủ…

Nguyễn Cao   (VNTB) - Vì sao lại không có các quyền “được bảo đảm giữ khoảng cách an toàn với đối tượng có nguy cơ xâm hại tới tín...

Nguyễn Cao

 

(VNTB) - Vì sao lại không có các quyền “được bảo đảm giữ khoảng cách an toàn với đối tượng có nguy cơ xâm hại tới tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm cá nhân”; quyền “được im lặng của cá nhân trước cơ quan công quyền khi bị bắt giữ, điều tra”; quyền được chết trong nhân phẩm…
Khoa Luật Dân sự của Đại học Luật TP.HCM vừa tổ chức Hội thảo khoa học “Những quy định trong Phần chung của Bộ luật Dân sự năm 2005 và Dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi”.

Công lý và sự độc lập của tòa án
Mặc dù vấn đề hiệu lực của Bộ luật Dân sự với các luật khác là vấn đề mang tính nguyên lý trong khoa học luật, các học giả đều thừa nhận, nhưng do nó chưa được minh định trong luật, nên rất cần được quy định rõ ràng nhằm tạo cơ sở pháp lý chính thức để thực hiện.
Vấn đề tăng cường vai trò của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong bảo vệ quyền dân sự là xu thế tất yếu, thể hiện sự tiến bộ và văn minh của nhân loại mà VN đang theo đuổi. Nhưng việc thừa nhận nguyên tắc “thẩm phán không được từ chối xét xử bởi vì không có luật”, có thể sẽ gặp phải một số trở ngại, nên cần được bàn thảo kỹ càng, nhất là sự xung đột giữa nguyên tắc “tòa án có trách nhiệm bảo vệ công lý” với nguyên tắc “tòa án xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật”.

Quyền nhân thân vẫn còn chưa đủ
Quyền nhân thân là một quyền dân sự cơ bản của chủ thể được Hiến pháp, pháp luật thừa nhận, tôn trọng và bảo vệ, bảo đảm thực hiện. Nhưng có lẽ số lượng các quyền nhân thân hiện nay trong luật thực định vẫn chưa đủ bao quát hết các khả năng xử sự thực tế và nhu cầu của xã hội phát triển, nên chăng cần được bổ sung thêm một số quyền nhân thân có tính phổ quát khác: quyền “được bảo đảm giữ khoảng cách an toàn với đối tượng có nguy cơ xâm hại tới tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm cá nhân”; quyền “được im lặng của cá nhân trước cơ quan công quyền khi bị bắt giữ, điều tra”; quyền được chết trong nhân phẩm.
Ngoài ra, luật cũng cần bổ sung cụ thể về trình tự, thủ tục, cơ chế thực hiện, các hành vi bị coi là xâm phạm, và cũng cần bổ sung cụ thể các chế tài, trách nhiệm đối với người có hành vi xâm phạm quyền nhân thân, nhằm bảo vệ tốt hơn nữa quyền nhân thân của cá nhân.

Luật chuyên ngành là luật nào?
Các đại biểu cũng đề nghị Ban soạn thảo Bộ luật Dân sự cần lưu ý làm rõ khái niệm “luật chuyên ngành” là những luật nào?
Hiện tại chưa có quy định nào về “luật chuyên ngành” của BLDS là những luật nào, nên khi áp dụng quy định này, sẽ gặp khó khăn vì có nhiều tranh cãi: đâu là luật chuyên ngành, còn đâu là không phải.
Hơn nữa, cũng không nên “phó thác” mọi quy định còn thiếu cho luật chuyên ngành, để luật chuyên ngành lạm dụng tùy ý đưa vào quy định khác, thậm chí trái ngược hay phủ nhận chính các quy định của luật chung – Bộ luật Dân sự. Chỉ những vấn đề mang tính chuyên biệt hoặc những vấn đề nào Bộ luật Dân sự có quy định rõ: “trường hợp luật có quy định khác”, thì vấn đề đó mới cần được cụ thể hóa trong luật chuyên ngành.

Khi nào thì thẩm phán được quyền từ chối?
Có nhiều tranh luận xung quanh quy định “thẩm phán có được từ chối giải quyết vụ, việc dân sự” theo khoản 3 Điều 19 Dự thảo.
Thực tiễn cho thấy, có nhiều tranh chấp đã bị tòa án từ chối giải quyết, như việc từ chối xét xử yêu cầu đòi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị người khác cố ý chiếm giữ, hoặc yêu cầu đòi trả lại tài sản là đồ sính lễ khi nhà trai đưa sang cho nhà gái để hỏi cưới cô dâu, tranh chấp về mồ mả… làm thiệt hại tới quyền lợi hợp pháp của chủ thể liên quan.

Vấn đề là cần quy định rõ về các trường hợp, cơ chế, trình tự, thủ tục, thẩm quyền của các cơ quan liên quan trong việc thực thi quy định này. Các đại biểu nhất trí về vấn đề quyền được đòi tòa án giải quyết trong trường hợp không có luật cần được ghi nhận trong Bộ luật Dân sự – luật nội dung. Các vấn đề khác liên quan tới thẩm quyền, thủ tục… thì để cho Bộ luật Tố tụng Dân sự – luật về hình thức, quy định.

Related

Xã hội 2488114092853334984

Đăng nhận xét Default Comments

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

item