Quy trình Xét xử công minh- Ân xá Quốc Tế (Bài 29)

(Tái bản lần 2) Người dịch:  Vũ Quốc Ngữ Tác giả gửi bài trực tiếp cho VNTB Nguồn:  http://vietnamhumanrightsdefenders.net/wp-conte...

(Tái bản lần 2)
Người dịch: Vũ Quốc Ngữ
Tác giả gửi bài trực tiếp cho VNTB
Phần 3: Những trường hợp đặc biệt


Chương 28- Những trường hợp bị kết án tử hình (phần 2)


Tổ chức Ân xá quốc tế phản đối án tử hình trong mọi trường hợp, vì nó vi phạm quyền được sống và là sự trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo và hạ nhục. Theo tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế, những người kết án tử hình, cần được đảm bảo là đã được hưởng tất cả các đảm bảo xét xử công bằng và một số biện pháp bảo vệ bổ sung. Tuy nhiên, những biện pháp bảo vệ đó không biện minh cho việc duy trì hình phạt tử hình.----------------


28.6 Tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các quyền được xét xử công bằng

28.6.1 Quyền được nhận tư vấn pháp lý hiệu quả

28.6.2 Quyền có đủ thời gian và phương tiện để chuẩn bị bào chữa

28.6.3 Quyền xét ​​xử không chậm trễ

28.6.4 Quyền được kháng cáo

28.6.5 Quyền của công dân nước ngoài

28.7 Quyền được xin ân xá và ân giảm

28.8 Không thực hiện án tử hình khi người bị kết án đang kháng cáo hoặc xin khoan hồng

28.9 Đủ thời gian giữa kết án và thực hiện án tử hình

28.10 Nhiệm vụ minh bạch

28.11 Điều kiện giam giữ tử tù


---------------------


28.6 Tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các quyền được xét xử công bằngVì bản chất của án tử hình là không thể đảo ngược do đó các thủ tục tố tụng trong trường hợp này phải chấp hành nghiêm chỉnh các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan để bảo vệ quyền được xét xử công bằng, cho dù tội ác rất nghiêm trọng.Các thủ tục tố tụng phải tuân thủ tiêu chuẩn cao nhất của tính độc lập, năng lực, tính khách quan và vô tư của các thẩm phán và bồi thẩm đoàn. Tất cả những người có nguy cơ phải đối mặt với án tử hình phải được hưởng lợi từ các dịch vụ của người bào chữa có thẩm quyền ở mọi giai đoạn của quá trình tố tụng. Họ phải được coi là vô tội cho đến khi tội lỗi của họ đã được chứng minh dựa trên những bằng chứng rõ ràng và thuyết phục, không có một lời giải thích khác về các bằng chứng, áp dụng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn cao nhất để thu thập và đánh giá chứng cứ. Ngoài ra, phải xét đến các tình tiết giảm nhẹ mức án. Các thủ tục tố tụng phải đảm bảo quyền xem xét của các điều kiện thực tế và các khía cạnh pháp lý của vụ án bởi một tòa án cao hơn, bao gồm các thẩm phán không tham gia vào phiên tòa sơ thẩm. Quyền của cá nhân xin ân xá, ân giảm án (thay thế một hình phạt nhẹ hơn) hoặc khoan hồng phải được đảm bảo.Cho rằng quyền sống không bao giờ có thể bị hạn chế, điều này áp dụng như nhau trong các tình huống khẩn cấp, trong đó có xung đột vũ trang. (Xem Chương 31 phần 5 mục 1 và Chương 32 phần 6)Tổ chức Ân xá quốc tế cho rằng hành quyết là hành vi phạm quyền được sống sống. Mặc dù điều này xem chưa được chấp nhận rộng rãi, cơ quan nhân quyền quốc tế và các chuyên gia và tòa án nhân quyền khu vực đồng ý rằng việc kết án tử hình một người trong một phiên tòa không công bằng là một sự vi phạm quyền sống. Việc kết án một người với mức án tử hình trong một quá trình tố tụng hình sự vi phạm quy định của ICCPR là vi phạm quyền sống.Ủy ban Nhân quyền, Ủy ban châu Phi và Tòa án Liên Mỹ và Ủy ban đã phát hiện hành vi vi phạm quyền được sống trong một số trường hợp, trong đó quy định xét xử công bằng đã bị vi phạm.Báo cáo viên đặc biệt về hành quyết ngoài tố tụng cho rằng tòa án quân sự và các tòa án đặc biệt khác không nên có quyền áp dụng hình phạt tử hình. Nhóm công tác về Giam giữ tùy tiện đã đưa ra quan điểm tương tự về tòa án quân sự.Tòa án và Ủy ban Liên Mỹ đã phát hiện hành vi vi phạm quyền xét ​​xử công bằng trong giai đoạn kết án các trường hợp bị án tử hình. Báo cáo viên đặc biệt về hành quyết ngoài tố tụng cảnh báo về các hệ thống mà dựa quá nhiều vào các lời khai của nạn nhân ở các vụ án tử hình, dẫn đến việc sai sót về thủ tục và sự độc lập, tính vô tư của công lý.Phân biệt đối xử trong việc áp đặt hình phạt tử hình là sự tước đoạt quyền được sống một cách tùy tiện.Mối quan ngại được dấy lên về phân biệt đối xử trong việc áp đặt hình phạt tử hình, bao gồm cả việc áp dụng không cân xứng của hình phạt tử hình cho các cá nhân dựa vào sắc tộc và màu da.

Trong một số nước, phụ nữ bị kết tội ngoại tình và bị trừng phạt bằng cách ném đá cho đến chết, một hình phạt độc ác, vô nhân đạo.Ngoài ra, Ủy ban Nhân quyền đã kết luận rằng một án tử hình được đưa ra bởi một phiên toà bất công là sự vi phạm việc cấm xử vô nhân đạo.Tòa án châu Âu đã phán quyết rằng việc trao trả hai cá nhân cho Syria, nơi họ phải đối mặt với một nguy cơ thực sự của hình phạt tử hình sau một phiên toà bất công, vi phạm cả quyền được sống và việc cấm đối xử tàn ác, vô nhân đạo hay hạ nhục.Báo cáo viên đặc biệt về hành quyết ngoài tố tụng nói rằng: "nếu hệ thống tư pháp của một quốc gia không thể đảm bảo tôn trọng xét xử công bằng, chính phủ cần áp đặt một lệnh cấm hành quyết".Sau đây các tiểu mục từ 28.6.1 đến 28.6.4 không lặp lại tất cả những bảo đảm xét xử công bằng áp dụng cho tất cả mọi người bị cáo buộc phạm tội hình sự. Chúng chỉ bao gồm các quy định mà sự giải thích của chúng trong trường hợp hình phạt tử hình cung cấp thêm sự bảo vệ hoặc nơi bảo đảm bổ sung được áp dụng.28.6.1 Quyền được nhận tư vấn pháp lý hiệu quảMọi người bị bắt giữ hoặc bị cáo buộc phạm tội hình sự đều có quyền được nhận tư vấn pháp lý một cách hiệu quả trong quá trình giam giữ, ở giai đoạn đầu của quá trình tố tụng, tại phiên tòa và tại các phiên phúc thẩm. (Xem Chương 3- Quyền được nhận tư vấn pháp lý trước phiên tòa và Chương 20 phần 3- Quyền được nhận hỗ trợ của luật sư). Ngoài ra, quyền được nhận tư vấn mở rộng trong thủ tục khoan hồng và cho những cá nhân muốn kháng án lên tòa án hiến pháp trong các vụ bị cáo bị kết án tử hình.Một người bị kết tội cao nhất (tử hình) có quyền lựa chọn tư vấn pháp lý, kể cả việc này đòi hỏi phiên tòa phải bị trì hoãn.Những biện pháp hạn chế án tử hình, khoản 4, 5 và 6

"4. Bản án tử hình có thể được áp dụng chỉ khi bản án dựa trên bằng chứng rõ ràng và thuyết phục và không có sự giải thích khác về các sự kiện.5. Án tử hình chỉ có thể được thực hiện theo bản án chung thẩm của một tòa án có thẩm quyền sau một quá trình pháp lý có tất cả các biện pháp nhằm đảm bảo việc xét xử công bằng, ít nhất là

tương đương với những biện pháp được quy định trong Điều 14 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, bao gồm quyền của bất cứ ai bị nghi ngờ hoặc bị buộc tội thực hiện một tội ác mà hình phạt là tử hình, được nhập trợ giúp pháp lý ở tất cả các giai đoạn tố tụng.6 Bất cứ ai bị kết án tử hình có quyền kháng cáo lên một tòa án có thẩm quyền cao hơn, và các bước cần thực hiện để đảm bảo rằng những phiên tòa phúc thẩm này sẽ trở thành bắt buộc. "Nếu một người có thể bị kết án tử hình không có tư vấn của sự lựa chọn, lợi ích của công lý đòi hỏi cung cấp trợ giúp pháp lý miễn phí cho bị cáo này. Do đó, nhà nước phải đảm bảo đủ nguồn lực để cung cấp hỗ trợ pháp lý bào chữa có thẩm quyền trong những vụ bị cáo bị đề nghị án tử hình.Nếu luật sư được chỉ định để đại diện miễn phí cho bị cáo, bị cáo không có quyền tuyệt đối để lựa chọn. Tuy nhiên, trong trường hợp hình phạt tử hình, nhà nước cần tính đến các sở thích của bị cáo, bao gồm cả trong quá trình kháng cáo. (Xem Chương 20 phần 3 mục 1)Các trường hợp án tử hình không nên tiếp tục trừ khi bị cáo được hỗ trợ hiệu quả bởi luật sư có thẩm quyền. Trong trường hợp hình phạt tử hình, nhà nước và tòa án có nghĩa vụ đặc biệt đảm bảo rằng luật sư chỉ định có thẩm quyền, có những kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết tương xứng với mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, và hiệu quả. Nếu chính quyền hoặc tòa án được thông báo rằng tư vấn không hiệu quả, hoặc nếu tư vấn không hiệu quả là rõ rệt, tòa án phải đảm bảo tư vấn hoặc thực hiện nhiệm vụ của mình hoặc bị thay thế.28.6.2 Quyền có đầy đủ thời gian và cơ sở vật chất để chuẩn bị bào chữaTất cả những người có thể đối mặt với án tử hình có quyền có đủ thời gian và cơ sở vật chất để chuẩn bị việc bào chữa. (Xem Chương 8)Bên bào chữa nên đề nghị thêm thời gian để chuẩn bị bào chữa nếu thấy cần thiết, và tòa án nên cho phép đủ thời gian để chuẩn bị như vậy.Tòa án liên Mỹ đã phán quyết rằng các quyền của bị cáo có đủ thời gian và phương tiện để chuẩn bị cho việc bào chữa và được thông báo trước về những cáo buộc đã bị vi phạm khi, ở phần cuối của một phiên tòa xét xử một vụ hiếp dâm nghiêm trọng, các công tố viên yêu cầu tòa án kết án bị cáo tội giết người, mà tội này đối diện với án tử hình. Tòa án đã làm như vậy mà không cho bị cáo cơ hội phản ứng với cáo buộc mới và không có thông báo cho bị cáo quyền của bị cáo quyền đề nghị hoãn phiên tòa hoặc cung cấp bằng chứng bổ sung.28.6.3 Quyền xét xử không bị trì hoãn vô cớThủ tục tố tụng trong trường hợp án nghiêm trọng, bao gồm điều tra, xét xử và kháng án, phải được tiến hành không bị trì hoãn vô cớ. (Xem Chương 7- Quyền được xét xử trong một thời gian hợp lý hoặc trả tự do, và Chương 19- Quyền được xét xử không chậm trễ)Trong khi tính hợp lý của sự chậm trễ được xác định trên cơ sở từng trường hợp cụ thể, Ủy ban Nhân quyền đã cho rằng sự chậm trễ sau đây là quá lâu trong một vụ án mà bị cáo bị kết tội tử hình: một tuần chậm trễ giữa bắt giữ và đưa bị cáo đến trước khi một thẩm phán (vi phạm Điều 9 của ICCPR); giam giữ bị cáo 16 tháng trước phiên tòa; và từ chối kháng cáo sau 31 tháng sau phiên sơ thẩm.28.6.4 Quyền kháng cáoMọi người bị kết án tử hình về hành vi phạm tội có quyền đề nghị một tòa án độc lập cao hơn, có thẩm quyền và vô tư xem xét lại bản kết tội và bản án. (Xem Chương 26)Hình phạt tử hình chỉ có thể được thực hiện sau khi có một phán quyết cuối cùng của một tòa án có thẩm quyền.Ủy ban Nhân quyền đã làm rõ rằng việc từ chối trợ giúp pháp lý cho người bị kết án tử hình khi người này không thể trả tiền cho luật sư không chỉ là một hành vi vi phạm quyền tư vấn mà còn vi phạm quyền kháng cáo.Thời gian mà trong đó bị cáo phải nộp kháng cáo phải đủ dài để cho phép bị cáo đó được tiếp cận và xem xét hồ sơ tòa án để tìm ra căn cứ làm kháng cáo.Kháng cáo trong các trường hợp án tử hình, sau khi đã được nộp, phải được lắng nghe và giải quyết không chậm trễ.28.6.5 Quyền của người nước ngoàiCông dân nước ngoài (không phân biệt tình trạng di trú của họ), người đã bị bắt, giam giữ, bị giam cầm phải được thông báo về quyền của họ để liên lạc và nhận sự hỗ trợ từ các quan chức của đại sứ quán hoặc lãnh sự của nước mà họ mang quốc tịch, hoặc một lãnh sự có liên quan. Nếu người đó là một người tị nạn hay không quốc tịch, hoặc là dưới sự bảo vệ của một tổ chức liên chính phủ, họ phải được thông báo về quyền của họ để liên lạc với một tổ chức quốc tế thích hợp hoặc với một đại diện của quốc gia nơi họ cư trú.Quyền này cũng được ghi nhận trong các điều ước thiết lập nhiệm vụ điều tra và truy tố tội phạm theo luật quốc tế.Các quan chức lãnh sự (hoặc người đại diện phù hợp với người tị nạn và người không quốc tịch) có thể cung cấp một loạt các hỗ trợ, bao gồm cả việc bố trí một luật sư, thu thập chứng cứ từ quốc gia mà bị cáo là công dân, và theo dõi việc đối xử, bao gồm tôn trọng các quyền của cá nhân.Tòa án Công lý Quốc tế đã phán quyết rằng việc Hoa Kỳ không thông báo cho bị cáo là công dân nước ngoài các quyền của họ để nhận hỗ trợ lãnh sự vi phạm quyền lợi của cá nhân, cũng như nghĩa vụ của Hoa Kỳ với các quốc gia nước ngoài theo luật pháp quốc tế. Toà yêu cầu Mỹ đã rà soát và xem xét lại việc kết án và bản án của các cá nhân có liên quan.Tòa án liên Mỹ kết luận rằng việc áp dụng hình phạt tử hình vi phạm quyền sống khi nhà chức trách đã không thông báo cho bị cáo người nước ngoài về quyền được nhận hỗ trợ lãnh sự.Nếu bị cáo có hai quốc tịch mà một là quốc gia mà bị cáo bị kết tội, bị cáo vẫn có quyền được liên lạc, nhận thăm viếng và nhận trợ giúp bởi đại diện ngoại giao của quốc gia thứ hai.Nếu bị cáo là công dân của hai hay nhiều quốc gia, Tổ chức Ân xá Quốc tế cho rằng các cá nhân được phép liên lạc, nhận thăm và hỗ trợ từ các đại diện của mỗi quốc gia như vậy, nếu bị cáo muốn. (Xem Chương 2 phần 5, Chương 4 phần 6 và Chương 25 phần 8)28.7 Quyền xin ân xá và ân giảmBất cứ ai bị kết án tử hình có quyền xin ân xá hay ân giảm (thay thế bằng một hình phạt nhẹ hơn).Tòa án Công lý Quốc tế cho rằng thủ tục khoan hồng như vậy, mặc dù được thực hiện bởi bên hành pháp chứ không phải là cơ quan tư pháp, là một phần của toàn bộ hệ thống để đảm bảo công lý và sự công bằng trong trình tự tư pháp.Tôn trọng quyền xin ân xá hay ân giảm đòi hỏi một quy trình công bằng và đầy đủ để dành cơ hội cho bị cáo trình bày tất cả bằng chứng thuận lợi có liên quan đến việc khoan hồng, và cung cấp cho quan chức có thẩm quyền quyền ân xá hoặc thay thế án tử hình bằng mức án nhẹ hơn. Trợ giúp pháp lý nên có sẵn cho các yêu cầu như vậy.Những đảm bảo cơ bản cho việc ân xá và ân giảm bao gồm các quyền của người bị kết án:

• Trình bày để hỗ trợ các yêu cầu và trả lời các ý kiến ​​của người khác;

• được thông báo về thời gian sẽ được xem xét;

• được thông báo kịp thời về quyết định;

• nhận được tư vấn pháp lý.Các quan chức có thẩm quyền thực sự phải xem xét các yêu cầu như vậy.Trong các quốc gia nơi hệ thống luật Hồi giáo cho phép gia đình nạn nhân chấp nhận trả tiền thay cho một bản án tử hình, thì cũng phải có một hệ thống công riêng biệt cho những người bị kết án xin ân xá hay ân giảm chính thức. Báo cáo viên đặc biệt về hành quyết ngoài vòng pháp luật nói rằng trong khi hệ thống như vậy không nhất thiết phải phù hợp với luật nhân quyền quốc tế, nó phải hoạt động theo cách thức đó không phân biệt đối xử và không vi phạm quyền được xét xử theo đúng thủ tục, trong đó có quyền ra phán quyết cuối cùng của tòa án và quyền xin ân xá hay ân giảm từ cơ quan nhà nước. Ví dụ về phân biệt đối xử bao gồm các hệ thống mà chỉ có những cá nhân giàu có thể mua lại tự do và sự sống, hoặc các hệ thống xác lập mức độ bồi thường thiệt hại trên cơ sở bị cấm, ví dụ như phụ thuộc vào việc nạn nhân là một phụ nữ hay không theo đạo Hồi.Ủy ban Nhân quyền cho rằng có sự vi phạm quy định của ICCPR ở Yemen khi vị thế của gia đình nạn nhân trong xã hội có vai trò quan trọng trong việc có thực hiện hành quyết hay không trên cơ sở bồi thường tài chính.ICCPR, Điều 6

"Bất cứ ai bị kết án tử hình có quyền xin ân xá hay ân giảm hình phạt.

Ân hay ân giảm án tử hình có thể được chấp thuận trong tất cả các trường hợp".28.8 Không được hành quyết trong khi kháng án hoặc đề nghị khoan hồngÁn tử hình có thể không được thực hiện cho đến khi:• Đã sử dụng hết tất cả các quyền kháng cáo;

• và các thủ tục đã được hoàn thành, bao gồm cả các ứng dụng quốc tế và tổ chức khu vực (ví dụ như Ủy ban Nhân quyền, Ủy ban chống tra tấn, Tòa án châu Âu hoặc Ủy ban Liên Mỹ;

• Đơn xin ân xá hay ân giảm đã bị từ chối.Các quốc gia cần đảm bảo rằng không có ai bị hành quyết trong khi chờ đợi thủ tục pháp lý hoặc khoan hồng ở cấp quốc gia hoặc quốc tế. Các quan chức liên quan đến việc hành quyết sẽ được thông báo đầy đủ về tình trạng khiếu nại, đơn xin khoan hồng và cần được hướng dẫn không tiến hành hành quyết trong khi bất kỳ khiếu nại hoặc thủ tục khác vẫn đang chờ.Tòa án nhân quyền khu vực và các cơ quan nhân quyền quốc tế và khu vực đã nói rõ rằng hành quyết trong khi chờ đợi các thủ tục là một sự vi phạm các quyền, kể cả quyền được khắc phục. Các vi phạm càng trầm trọng hơn khi tòa án hoặc cơ quan đã ban hành các biện pháp tạm thời chưa thực hiện hành quyết.

Tòa án Công lý Quốc tế cho rằng Mỹ đã vi phạm nghĩa vụ của mình khi nước này hành quyết một công dân Mexico mặc dù tòa này đã yêu cầu tạm hoãn thực hiện án tử hình.

28.9 Có đủ thời gian giữa kết án và hành quyếtCác quốc gia cần dành đủ thời gian giữa kết án và hành quyết để cho bị cáo chuẩn bị và hoàn thành các khiếu nại, nạp đơn xin khoan hồng, hoặc giải quyết các vấn đề cá nhân.Nếu việc hành quyết diễn ra quá nhanh sau khi tuyên án, những thách thức trong các tòa án, kiến ​​nghị khoan hồng và kiến ​​nghị để khắc phục cho các cơ quan nhân quyền quốc tế có thể bị cản trở hoặc ngăn cản. Nó cũng từ chối cơ hội cho bị cáo và gia đình chuẩn bị tâm lý và nói lời tạm biệt.28.10 Nhiệm vụ minh bạchBí mật xung quanh việc sử dụng án tử hình không tương thích với các quyền của cá nhân người bị kết án, gia đình và công chúng nói chung. Bí mật như vậy vi phạm quyền được xét xử công bằng và công khai, ngăn cấm việc đối xử tàn ác, vô nhân đạo và hạ nhục và quyền được thông tin.Minh bạch là điều cần thiết cho công chúng và cộng đồng quốc tế biết về hình phạt tử hình và cho phép tranh luận về việc sử dụng hình phạt này. Chi tiết đầy đủ và chính xác của từng vụ hành quyết được công bố, bao gồm tên, cáo buộc, ngày và địa điểm. Ngoài ra, thông tin này cần được củng cố và được công bố ít nhất một lần một năm.Tính minh bạch cũng đòi hỏi rằng các tử tù và luật sư của họ được thông báo chính thức về ngày thực hiện, để có đủ thời gian thực hiện bất kỳ sự trợ giúp ở cấp quốc gia hoặc quốc tế, và chuẩn bị sẵn sàng cho việc hành hình.Các gia đình của tử tù hoặc người bị cáo buộc tội có thể bị án tử hình có quyền đến thăm họ. Họ cũng có quyền được thông tin về tiến trình của thủ tục tố tụng tư pháp và khoan hồng. Họ có quyền được thông báo chính thức trước khi hành quyết để có thể thu xếp thăm viếng lần cuối, và được thông báo về vụ hành quyết. Thi thể của người bị hành quyết nên được trả lại cho gia đình để mai táng.Tuy nhiên, việc thực hiện hành quyết ở nơi công cộng lại vi phạm việc cấm đối xử tàn ác, vô nhân đạo hay hạ nhục.28.11 Điều kiện giam giữ tử tù


Điều kiện giam giữ tử tù không được vi phạm quyền được đối xử tôn trọng phẩm giá vốn có của con người, ngăn cấm tuyệt đối tra tấn hoặc đối xử tàn ác, vô nhân đạo hoặc làm nhục. Tử tù chờ ngày thi hành án không bị từ chối tiếp xúc với những người khác, kể cả gia đình của họ. Ở mức tối thiểu, các Quy tắc Tiêu chuẩn Tối thiểu và các Quy tắc Bangkok phải được tôn trọng. (Xem Chương 10 phần 3- Điều kiện giam giữ và Chương 25 phần 5- Trừng phạt dã man)Trong một số trường hợp án tử hình, Ủy ban Nhân quyền đã khẳng định lại rằng Điều 10 của ICCPR bao gồm nhiệm vụ cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế đầy đủ, thiết bị vệ sinh cơ bản, đầy đủ thức ăn và giải trí cho tử tù.Ủy ban chống tra tấn bày tỏ quan ngại đặc biệt về báo cáo về việc các tử tù ở Mông Cổ đang bị giam giữ biệt lập, bị còng tay và cùm, không được cung cấp đủ thức ăn, lưu ý rằng các báo cáo viên đặc biệt về tra tấn xếp những đối xử như vậy thuộc dạng tra tấn.Báo cáo viên đặc biệt về hành quyết phi pháp gia tăng mối lo ngại về sự thiếu khả năng tiếp cận của các tổ chức phi chính phủ và việc ngăn cản các nghị sĩ châu Âu đến thăm tử tù ở Nhật Bản vào năm 2001 và 2002.


* Tác giả gửi bài cho VNTB


nguồn:http://www.amnesty.org/fr/library/asset/POL30/002/2014/en/7aa5c5d1-921b-422e-8ca4-944db1024150/pol300022014en.pdf 
 

Related

Xét xử công minh 8435000937436610

Đăng nhận xét Default Comments

Giúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

item