(VNTB)-Vài ý kiến về "hiểm họa đen" của ông Nguyễn Trung

                                                                                            Nguyễn Huy Canh Những ông vua có ngai và khôn...

                                                                                           Nguyễn Huy Canh

Những ông vua có ngai và không ngai

(VNTB) Gần đây trên nhiều trang mạng có bài về “Hiểm họa đen” của ông Nguyễn Trung. Ông đã phác họa, tuy ngắn gọn, nhưng chính xác và sinh động về tình hình thế giới từ nhãn quan quan hệ quốc tế. Đó là tính đa cực của thế giới ngày nay, tạm tính từ năm 2010 đến giờ.

Từ những phân tích của ông, có thể cho phép ta rút ra một kết luận: sự phát triển của thế giới, lịch sử không đơn chiều, tuyến tính theo công thức đầytính huyền thoại: chính đề-phản đề ->hợp đề. Chủ nghĩa cộng sản, mà giai đoạn đầu của nó là CNXH, không hề tiêu hóa vào trong cái hợp đề đó. Đó chỉ có thể là một ảo giác.

Điều đó cũng có nghĩa là, thế giới đang triển khai mạnh mẽ tình thế đa nguyên của nó. Nhưng tình hình ấy còn đến chậm chạp với xã hội, và nền văn hóa đậm nét kí ức truyền thống đang trỗi dậy của chúng ta. Tính nhất nguyên của đời sống, vì thế còn tương đối mạnh mẽ (điều này dễ nhìn thấy trong đời sống cộng đồng làng-xã, trong cấu trúc của nền kinh tế theo định hướng).

Do vậy, đại tự sự của học thuyết Marx-Lenin vẫn còn có vẻ nhiều giá trị với các nhà lãnh đạo và thực tiễn VN. Và đặc biệt hơn, các lợi ích nhóm hình thành từ các trung tâm quyền lực ở các cấp, ngành đã nhìn thấy nó như một vật che chắn, đã tích cực lợi dụng nó, nhân danh cái phổ biến trên tư thế làm vua của mình-vua có ngai, và những ông vua không ngai, để đem về đất đai, tiền bạc nhiều vô kể cho bản thân, vợ con; cho anh em, dòng họ từ công cuộc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, đấu thầu các dự án… Đó là mặt tha hóa của đảng, của “một bộ phận không nhỏ” trong đảng.

Trong nhiều sự kiện khác của đời sống xã hội, đã bộc lộ một cái nhìn quan liêu, giáo điều về quần chúng nhân dân: đảng đã xem họ là đối tượng cần được thống nhất, tổ chức và hướng dẫn nhằm vươn tới những bản chất cao hơn. Kết quả, đảng đã “vô tình” tạo cho những lợi ích nhóm, những vị trí lãnh đạo cơ hội đứng trên nhân dân, áp bức, và bóc lột nhân dân. Ông Nguyễn Trung đã nhìn thấy, tuy rằng chưa được chính xác trong tính phổ biến của nó, một mối quan hệ mới được xác lập giữa đảng-nhà nước với nhân dân trong thể chế chính trị toàn trị: quan hệ thống trị và bị trị.

Tất cả những điều đó được ông cảnh báo trong một viễn cảnh đầy lo âu: hiểm họa đen.

Nhìn thấy hoàn cảnh ấy, con người phải tìm cách hành động, biến đổi nó. Cái khó lại nằm ở con đường và các biện pháp khắc phục.Đổi mới đảng từ ba trụ cột

Với tác giả, có thể nói từ nhiều năm nay đã ấp ủ một lựa chọn: đảng phải tự vượt lên trên bản thân mình trở thành đảng dân tộc, trong thể chế chính trị pháp quyền, dân chủ.

Làm sao vượt lên theo cách đó được? Lời kêu gọi của ông, sự lựa chọn của ông có thể xuất phát từ lối mòn của tư duy luôn xem nó là mặt chủ quan của chủ thể, mà không ý thức một cách bản thể học rằng bản tính của nó còn nằm ở mặt khách quan-vật chất, cũng tức là bị tồn tại qui định, và điều này càng rõ nét trong nền văn hóa còn nhiều tính sử thi, và huyền thoại của chúng ta. Vì vậy, tôi cho rằng lựa chọn ấy, yêu cầu ấy của ông cũng đầy chủ quan tính về lịch sử và đời sống: ông đã quay mặt đi, không nhìn thấy lợi ích như cái gì quá bướng bỉnh, và đầy quyến rũ đối với đời sống quyền lực trong nền kinh tế có nhiều/chứ không phải đa- đây là chỗ nhầm lẫn của nhiều học giả/thành phần sở hữu, trong nền kinh tế thị trường.

Muốn đổi mới đảng, để đảng đồng hành cùng dân tộc trong viễn cảnh của ý niệm “nhân dân là chủ’, tôi cho rằng trước những đòi hỏi của nền kinh tế, cần phải được tự chủ và phát triển; trước đòi hỏi dân chủ hóa đất nước, chúng ta cần phải đặt vào 3 trọng tâm sau:

- Đổi mới mạnh cấu trúc kinh tế theo hướng cổ phần hóa, tư nhân hóa các doanh nghiệp, tổng công ty, tập đoàn kinh tế nhà nước trong năm tới, như Chính phủ đã đề ra, nhằm giảm tới mức tối thiểu tính chủ đạo của nó, và từ đó đem lại khả năng, tính bình đẳng cần thiết cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Đặc biệt có chính sách chú ý đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

-Thừa nhận, và tạo dần điều kiện pháp lí cho sự tồn tại, và hoạt động lành mạnh của các hội đoàn của xã hội dân sự, trong ý thức xây dựng rằng đảng, nhà nước là có giới hạn trong dẫn dắt đời sống đầy kinh nghiệm của họ.

- Xem xét, cảnh giác mối quan hệ với Trung Quốc trong nội hàm hữu nghị ở mặt thực tiễn của nó; đẩy mạnh trục quan hệ sang Hoa Kỳ trên tất cả các lĩnh vực trong thế chủ động của mình, cũng như với các nước trong khu vực, về thực chất. Thế giới ngày nay đang vận động trong xu thế đa cực, phải được chúng ta đem vào nhận thức dựa trên qui chiếu Lợi ích quốc gia là tối thượng, có tính đến lợi ích của các bên…

Đây là ba trụ cột của quá trình đổi mới hầu giúp ích cho công cuộc đa nguyên hóa đời sống như một giá trị phổ biến dựa trên đòi hỏi của lợi ích vàtiến bộ xã hội.

Thực hiện được ba trụ cột này, chính là đổi mới đảng từ trong tính hiện thực của nó. Và rồi sau này sẽ kéo theo sự biến chuyển về mặt chủ quan của đảng, cùng với nó, tính chủ quan của nền văn hóa cũng thay đổi theo.Bài viết thể hiện quan điểm và văn phong riêng của tác giả.

Related

VNTB 1060833237881090355

Đăng nhận xét Default CommentsGiúp chúng tôi truyền cảm hứng và khởi tạo nhiều câu chuyện, nhiều thay đổi hơn.
Cám ơn quý vị đã tiếp sức cho chúng tôi.

BÀI VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

Theo dõi VNTB

VƯỢT TƯỜNG LỬA VÀO VNTB

TIN MỚI

TẤN CÔNG MẠNG

TRUYỀN HÌNH

Phản hồi

Trong tuần

FANPAGE VIỆT NAM THỜI BÁO

item